Šovinisti opäť provokujú: Na slovenskom juhu sa objavili reklamné pútače iba v maďarčine

Dnes nás Marek z Komárna, sympatizant Slovenského Hnutia Obrody a čitateľ novín Právo Národa informoval, že podal podnet príslušným štátnym orgánom na začatie konania proti vyhotoviteľom bilbordov propagujúcich časopis, vychádzajúci v maďarčine na území Slovenskej republiky s názvom „ma7″. Uvedené bilbordy sú roztrúsené minimálne po celom komárňanskom okrese v rôznych formátoch a sú LEN v maďarskom jazyku (fotografia pod článkom).

V § 8 ods. 6 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR je uvedené: „Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu a v reklame sa poradie textov neurčuje.“

Z uvedeného jasne vyplýva, že bez ohľadu na poradie nápisov je nápis v SLOVENSKOM JAZYKU POVINNÝ!

A Marek sa pýta: Ako je možné, že kompetentné orgány ešte stále nezakročili a vinníci neboli potrestaní? Veď konanie vydavateľa tohto šovinistického plátku je v zmysle vyššie uvedeného jednoznačne protizákonné! Mimochodom, aj ich internetová stránka je LEN v maďarskom jazyku, napriek tomu, že sa jedná o slovenskú doménu a navyše (zrejme zo strachu z odhalenia) sa na nej nenachádzajú ani kontakty na redakciu, resp. zodpovedné osoby, príp. majiteľov! Tieto indivíduá sa zrejme boja, keďže podľa môjho názoru nepochybne vedia, že konajú protizákonne a napriek tomu to robia, dokonca opakovane a hlavne VEDOME!

V súvislosti s vyššie uvedeným dôrazne žiadam o okamžité vyvodenie dôsledkov a zákonný postih osôb zodpovedných za uvedené protizákonné konanie.

S postupom a slovami Mareka z Komárna sa plne stotožňujeme a taktiež požadujeme od kompetentných štátnych orgánov, aby rázne zakročili a zabezpečili nápravu v spomínanej veci.

Zo stanoviska Slovenského Hnutia Obrody vyberáme: Máme v úcte každého lojálneho občana našej vlasti bez ohľadu na národnosť, ale pre šovinistov a provokatérov, ktorí by chceli rozdúchavať národnostné nepokoje máme iba jeden odkaz: Nulová tolerancia! Slovenská republika je domovom Slovákov a všetkých lojálnych občanov a tak to aj zostane. A komu sa nepáči, hranice sú otvorené.

————————

Prečítajte si tiež: Pavol Poprocký: Šovinisti patria do basy. A nie na tribúny

————————

Zo zákona jasne vyplýva, že text aj na reklamných pútačoch musí byť aj v štátnom, slovenskom jazyku.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds