VOĽBY 2023. RTVS sa nás pýta: V čom vnímate najväčšie problémy slovenského školstva?

Dámy a páni. V rámci predvolebnej kampane sme odpovedali aj na otázky RTVS. Postupne otázky a naše odpovede na ne budeme uverejňovať na našich mediálnych nosičoch.

Dnes…

Otázka: V čom vnímate najväčšie problémy slovenského školstva a ako by ste ich riešili?

Odpoveď: Najväčší problém je v tom, že školstvo sa decentralizovalo, zriaďovateľom školy môže byť pomaly ktokoľvek, nastúpila liberalizácia trhu s učebnicami, do škôl prenikajú pochybní aktivisti zo zahraničných mimovládok, ktorí šíria bludy agendy LGBTI…

Riešenie? Presadíme, aby bolo školstvo opäť v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií. Politikom a členom mimovládnych organizácií (financovaných zo zahraničia) zakážeme vstup do slovenských škôl. Do vzdelávacieho systému na druhom stupni základných škôl plánujeme zaviesť predmety ako: pestovateľské práce, folklórna výchova a mravná výchova. A žiaci sa budú na celom území Slovenska učiť z rovnakých učebníc.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: VOĽBY 2023. RTVS sa nás pýta: Malo by Slovensko Ukrajine pomáhať aj naďalej?

————————-

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds