Volebný program SHO: Slovenskí výrobcovia a pestovatelia budú na prvom mieste

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Predstavujeme vám volebný program Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do NR SR.

Náš volebný program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Budeme radi, ak nám napíšete k nášmu volebnému programu vaše názory, postrehy, prípadne pripomienky. Kontaktovať môžete podpredsedu nášho hnutia Štefana Polačika na podpredseda@sho.sk

Postupne vám predstavíme naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev.

————————-

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

————————-

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

Obnovíme poľnohospodársku a potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky.

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika Slovenskej republiky musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Vytvoríme vlastnú sústavu riadenia a stratégiu rastu poľnohospodárskej výroby s garanciou štátu.

Zapojíme domácich farmárov do procesu potravinovo-bezpečnostnej sebestačnosti Slovenska vykupovaním ich výrobkov a produktov do štátnych zariadení.

Vytvoríme sieť slovenských obchodov, ktoré budú vykupovať a predávať tovar a produkty vyprodukované na Slovensku.

Podporíme družstvá a v maximálnej možnej miere obnovíme rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pre tento účel zriadime aj štátne dotácie.

Budeme bojovať proti dvojakej kvalite potravín v rámci EÚ a zriadime prísne kontroly všetkých potravín pochádzajúcich z dovozu a geneticky modifikované potraviny zakážeme.

Urobíme poriadok so všetkými nevysporiadanými pozemkami. Nevysporiadané pozemky na celom území Slovenskej republiky považujeme za veľkú prekážku pri budovaní infraštruktúry a pri rozvoji miest a obcí. Preto budeme presadzovať čo najrýchlejšie a najspravodlivejšie vysporiadanie takýchto pozemkov.

Zakážeme zaberanie pôdy, aj tej najnižšej bonity, na účely výstavby fabrík.

Ochránime slovenskú pôdu pred špekulatívnym predajom a aj napriek nariadeniam EÚ obmedzíme predaj pôdy cudzincom.

Vrátime právnu ochranu pastierskym psom, ktorá zaručí, že sa na nich nebude vzťahovať Zákon o poľovníctve.

————————

Prečítajte si tiež: Volebný program SHO: Reklamy na alkohol, pôžičky a lieky? Nebudú

————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds