Aj Košut vedel po slovensky: Rodičia, myslite na budúcnosť svojich detí a rozhodnite sa rozumne

Cestou z práce, som zahliadol jeden pútač, ktorý sa okoloidúcich snaží manipulatívne presvedčiť o tom, aby rodičia zapísali svoje dieťa do menšinovej školy, kde sa pri výučbe používa ich materinský jazyk. V tomto prípade je cieľovou skupinou tejto kampane maďarská národnostná menšina.

Nie, týmto príspevkom žiadneho rodiča neodhováram od toho, aby zapísal svoje dieťa do takejto školy, avšak budem rád, ak si rodičia týchto slovenských detí uvedomia, že voľba menšinovej školy ich dieťaťu síce prináša prostredie, v ktorom sa zdanlivo bude cítiť ako doma (lebo nijak inak, ako po maďarsky, naň nik neprehovorí), ale vo väčšine prípadov prináša takéto emočne podfarbené rozhodnutie pre ich dieťa, neskôr pri vstupe do života dospelých, iba a nielen komunikačné problémy.

Neraz sa totiž, kvôli tomuto rozhodnutiu a nezáujmu rodičov naučiť svoje dieťa po slovensky, stáva, že absolvent menšinovej školy – dospelý človek a občan Slovenskej republiky v jednom, NEVIE PO SLOVENSKY! V tom horšom prípade vôbec. 

A čo čaká takéhoto občana? Jazyková a kultúrna izolovanosť či ťažšie možnosti uplatnenia sa na celoslovenskom trhu práce. Jednoducho, nič dobré. Viem, o čom píšem. Sám totiž poznám ľudí, ktorí majú aj kvôli tomuto neuváženému rozhodnutiu svojich rodičov a ich laxnému vzťahu ku komunikačnému jazyku na Slovensku sťažené fungovanie. Aj ich životná úroveň je väčšinou oveľa nižšia alebo kvôli neznalosti slovenčiny boli donútení opustiť Slovensko a hľadať si prácu a nový život v zahraničí. Ďaleko od rodiny… Trhajú sa tak nielen rodiny, ale vznikajú aj hladové doliny…

Naopak, slovenské deti s maďarským materinským jazykom, ktoré (aj so mnou) navštevovali slovenské školy (s vyučovacím jazykom slovenským) a ich rodičom záležalo, aby vedeli aj po slovensky, sa dnes majú oveľa lepšie. Nerobí im problém dohovoriť sa v každom kúte našej otčiny, uplatniť sa na trhu práce a pracovať na lepšie platených pozíciách, lepšie porozumieť našej slovenskej kultúre, zmýšľaniu, či povedať frajerke popri szeretlek aj ľúbim ťa…

Slovenčina nehryzie a vedieť na Slovensku po slovensky sa naozaj oplatí.

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva SHO a náš človek na otázky národnostné a etnické, s dôrazom na slovenský juh.

————————–

Prečítajte si tiež: OZNAM: Dámy a páni. Aktuálne číslo novín Právo Národa je už na ceste k vám

————————–

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds