Chránime a zveľaďujeme životné prostredie. Nevajatáme, slúžime našej vlasti

V septembri sme v obci Rumince, v okrese Rimavská Sobota, zasadili symbolických 7 stromčekov – orechov.

Pavol Poprocký, člen predsedníctva nášho hnutia, ktorý sa podujal realizovať túto iniciatívu, je presvedčený o tom, že: „Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. To sú slová zo slovenskej ústavy a zo skutočnej úcty k nej, je našou morálnou povinnosťou rešpektovať a zavádzať ju do bežného života a praxe. Iba tak sa naplní jej zmysel a prejaví miera skutočnej lojálnosti každého občana k nášmu štátu.“

Sadenice orechov, ktoré sme koncom septembra vysadili sa ujali. O pár rokov už budú rodiť aj pre obyvateľov malebných Ruminiec v okrese Rimavská Sobota.

Nevajatáme, slúžime našej vlasti v každej oblasti.