Skákajúci migranti v Prešove. Liberálom sa plnia sny

Z rumunského kamióna vyskočili v Prešove tri osoby, pravdepodobne iránskej alebo afganskej národnosti. Migranti vyskočili z kamióna priamo do hustej premávky. Všetci migranti boli zadržaní políciou. Informujú médiá.

Zdroj obrázku: Polícia SR (Facebook)

To, čo je v západnej Európe už na „dennom poriadku“ sa začína pomaly, ale isto diať aj na Slovensku. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ak by sa naplnili dlhodobé plány byrokratov v Bruseli a ich slovenských liberálnych prisluhovačov a Slovenská republika by sa stala súčasťou jadra EÚ, môžeme sa pripraviť na to, že migranti budú z kamiónov vyskakovať nielen v Prešove, ale aj v ďalších slovenských mestách. Dlhodobo upozorňujeme na skutočnosť, že ak Slovenská republika stratí ešte aj tie posledné zvyšky suverenity, čo sa stane, ak sa staneme súčasťou jadra EÚ, bude náš štát existovať už iba na papieri ako nesvojprávna kolónia Bruselu o osude ktorej, už nebudú rozhodovať Slováci a všetci lojálni občania našej vlasti, ale cudzí páni, opäť.

Slováci, ochraňujme našu štátnosť. Liberáli oblepili Slovensko pútačmi, že sú za skutočne európske Slovensko. My chceme slovenské Slovensko, bez skákajúcich migrantov, v ktorom bude Slovák a každý lojálny občan našej vlasti pánom a nebude podnájomníkom vo vlastnom štáte.

——————————————————-

Zo stanoviska nášho hnutia vyberáme:

Slovenské Hnutie Obrody má v prvom rade na zreteli ochranu a rozvoj štátotvorného slovenského národa v našej vlasti. Veríme, že slovenský národ má optimálne podmienky na vývin v súčasnej etnickej a duchovnej konštelácii. S odvolaním sa na sebaurčovacie právo každého národa, budeme hájiť prirodzený nárok Slovákov sídliť a rozvíjať sa na území, kde budú tvoriť dominantnú väčšinu. Azylová politika musí zostať výlučne v slovenských rukách.

Sme presvedčení, že budúcnosť našej vlasti nemožno stavať na postupnom odovzdávaní suverenity do rúk akéhokoľvek nadnárodného zoskupenia, ale na spolupráci s ostatnými európskymi národmi a štátmi na princípe rovného s rovným. Slovenské Hnutie Obrody preto považuje členstvo Slovenskej republiky v súčasnej podobe EÚ za neakceptovateľné.

——————————————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds