Volebný program SHO: Školstvo bude v rukách štátu. Vrátane zriaďovateľských kompetencií

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Predstavujeme vám volebný program Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do NR SR.

Náš volebný program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Budeme radi, ak nám napíšete k nášmu volebnému programu vaše názory, postrehy, prípadne pripomienky. Kontaktovať môžete podpredsedu nášho hnutia Štefana Polačika na podpredseda@sho.sk

Postupne vám predstavíme naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev.

————————-

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

————————-

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Presadíme, aby bolo školstvo opäť v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií.

Zabezpečíme, aby bolo školstvo skutočne bezplatné.

Skvalitníme a zoptimalizujeme študijné programy škôl s ohľadom na aktuálne požiadavky pracovného trhu.

Študijné odbory, po ktorých je na trhu práce dopyt, budú štátom plne preplácané s podmienkou zamestnania sa vo vyštudovanom odbore na Slovenku po dobu desiatich rokov.

Budeme klásť dôraz na predmety určujúce správny vývoj maloletých, poznanie vlastnej histórie, úctu k štátnym symbolom, zvyšovanie kultúrneho povedomia, finančnej gramotnosti a spolupatričnosti medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva.

Zvýšime podiel praxe vo výučbe z dôvodu lepšieho pochopenia látky a budúceho uplatnenia sa na trhu práce.

Budeme pokračovať v modernizácii a informatizácii školstva.

Zvýšime podporu vedeckých a výskumných pracovísk.

Politikom a členom zahraničných mimovládnych organizácií zakážeme vstup do slovenských škôl.

Sme za rovnocenné postavenie vo financovaní štátnych a neštátnych školských zariadení.

Uprednostňujeme komplexnejší systém financovania škôl zohľadňujúci okrem počtu žiakov a študentov v škole aj jej kvalitu, pred výlučne normatívnym spôsobom financovania školy na žiaka.

V oblasti stredného a vysokého školstva budeme presadzovať také riešenia, aby zodpovedali reálnym potrebám ekonomiky a spoločnosti.

Vrátime dôstojnosť a rešpekt učiteľskému stavu.

Podporíme rozvoj športu zvýšenou a adresnou finančnou podporou tak, aby bol dostupný rozvoj  športového talentu aj pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. V podpore a výchove mladých športových talentov vidíme lepšiu budúcnosť reprezentácie Slovenskej republiky vo svete, aj lepší a zdravší vývin jednotlivca.

Každý športový klub financovaný aj zo štátneho rozpočtu bude mať povinnosť zachovať minimálne 50% zloženie športovcov slovenskej národnosti.

————————-

Prečítajte si tiež: Rohovce sú slovenským zrkadlom. Lebo si necháme skákať po hlavách vo vlastnom štáte

————————-

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds