V roku 1848 vypovedali štúrovci poslušnosť uhorskej vláde. SHO: Sme pokračovateľmi ich príbehu!

Dňa 19. septembra 1848, počas ľudového zhromaždenia v Myjave, Ľudovít Štúr v mene Slovenskej národnej rady vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a jej miestnym vrchnostiam a vyzval slovenský ľud na celonárodné povstanie proti Maďarom.

Celá vtedajšia uvedomelá generácia slovenského národa na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom obstála v dejinnej skúške. Obstála, pretože v dobe, kedy pero nestačilo, chopili sa zbrane, aby sa mečom rozhodlo, či ešte „tyran Maďar“ bude vládnuť nad Slovákmi, alebo Slováci budú bojovať o svoje sväté práva.

Ľudovít Štúr: „Bojovníci! Pozrite na túto otvorenú dolinu, tá nás vedie k cieľu nášmu. Za tými vŕškami, tam leží Slovensko, rodina naša, národ ubiedený, utláčaný, od tisíc rokov všetkej samostatnosti pozbavený, národ povrhel. A teraz v najnovších časoch jeho zotročitelia prišli k úplnej moci a vláde, tí teraz budú úplne nad ním panovať a ho podľa ľúbosti zdierať a života pozbavovať. Ale ešte nevyhynul duch národný. Pozbavili nás všetkého nepriatelia naši, lež túto vôľu nik odobrať nemôže a táto vôľa nás vedie so zbrojou v ruke za tie vŕšky k národu nášmu. Bojovníci, naša úloha je pekná, veľká, národ z biedy a ničoty vytrhnúť a priviesť ku slobode a sláve.“ Písal sa rok 1848 a Slováci so zbraňou v ruke povstali za svoje práva a slobodu.

Slovenky a Slováci! A čo spravíme s bandou neslovenských elementov, ktorá nám dnes vládne? Nečakajte, že niekto iný ich vyženie z úradov. Vyžeňme ich spoločne!

Za naše deti, za našu otčinu, za Slovensko!

————————-

Prečítajte si tiež: Písal sa rok 1848: Štúrovci ustanovili SNR ako vrcholný orgán Slovákov v boji za naše práva

————————-

Busta J. M. Hurbana, prvého predsedu Slovenskej národnej rady, ktorá sa nachádza v priestoroch súčasnej Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Zdroj fotky: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds