Pavol Poprocký: Dvojjazyčnosť? Zabudnite! Na Slovensku po slovensky

Hľadáte si prácu a neviete po maďarsky alebo po anglicky? No, máte smolu! Niektoré pracovné agentúry / sprostredkovatelia práce, ktoré ponúkajú prácu aj na Slovensku sa so slovenčinou a povinnosťou informovania Slovákov v nej neobťažujú.

Buď alibisticky používajú maďarčinu, „pretože v južných regiónoch prevažujú Maďari“, čo je hlúposť, keďže jediné dva okresy na slovenskom juhu s prevahou Slovákov maďarskej národnosti sú okres Komárno a Dunajská Streda. A pri používaní angličtiny sa ako „argument“ stalo konštatovanie, že „ide o svetový jazyk, ktorému rozumejú všetci, aj turisti“. Nuž, slovenčina sa vďaka ľahostajnej politike hlavne slovenských štandardných politikov stala nedostatkovým tovarom, o ktorý musíme nielen na slovenskom juhu zvádzať boje.

A my zvíťazíme. Aby slovenčina bola mostom medzi severom, juhom, západom a východom našej vlasti a spájala všetkých lojálnych občanov žijúcich v nej.

Autor: Pavol Poprocký

—————————-

V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka. A preto: Na Slovensku po slovensky.

—————————-

Toto je ponuka práce vo Včelinciach, okres Rimavská Sobota, v Slovenskej republike.

Toto je ponuka práce vo Včelinciach, okres Rimavská Sobota, v Slovenskej republike.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds