Písal sa 17. júl 1992: Mať svoj štát znamená život. Sme pokračovateľmi slovenského príbehu

V júli, pamätným dňom Slovenskej republiky, oslavujú Slováci výročie prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl 1992).

Ešte aj dnes, po vyše 25 rokoch od vzniku druhej Slovenskej republiky počúvame v niektorých médiách názory ľudí, ktorí začiatkom 90. rokoch 20. storočia bojovali proti obnoveniu slovenskej štátnosti, zotrvávali na pozíciách čechoslovakizmu a nekriticky velebili Václava Havla.

Jeden z argumentov neprajníkov slovenskej slobody je aj ten, že vyhlásenia deklarácie a následné obnovenie slovenskej štátnosti bola, podľa nich, provokácia slovenských nacionalistov a tiež argumentujú tým, že vzniku súčasnej druhej Slovenskej republiky malo predchádzať referendum.

Ak by sme prijali takéto videnie sveta ľudí, ktorí hodnotovo poblúdili, tak potom by sme za provokáciu museli pokladať všetky emancipačné prejavy národov a spoločenstiev, vrátane prijatia Deklarácie nezávislosti USA.

Pokiaľ ide o referendum. Otázka znie, koľko štátov na svete vzniklo na základe referend a koľko štátov na svete vzniklo na základe rozhodnutia reprezentantov národa? A či sa zjednotilo Nemecko v roku 1871 na základe referenda alebo na základe rozhodnutia nemeckej elity? A či vznikla ČSR v roku 1918 na základe referenda alebo na základe rozhodnutia predstaviteľov Slovákov a Čechov? A posledný príklad. Rozpad bývalého Sovietskeho zväzu. Koľko štátov vzniklo na jeho troskách? A v koľkých týchto štátoch prebehlo celonárodné referendum o budúcnosti jednotlivých národov a v koľkých rozhodli politické elity o vzniku štátov „bez mandátu“ od občanov?

Rozhľadený a inteligentný človek chápe súvislosti dejín. Jedno je isté. Ak by sme dnes nemali svoj štát, dopadli by sme ako Moravania, Slezania a iní, ktorí sú dnes iba zemepisným pojmom bez svojho národného a štátneho ukotvenia.

Vážim si všetkých ľudí, umelcov, politikov, ako aj občianskych aktivistov, ktorí začiatkom 90. rokov 20. storočia bojovali za obnovenie slovenskej štátnosti. Ďakujem.

Autor: Róbert Švec

Jozef Prokeš číta z balkóna Historickej budovy Slovenskej národnej rady v Bratislave text Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Písal sa 17. júl 1992.

  •  
  •  
  •  
  •