Spájanie vlastencov: Kto napĺňa túto víziu? Aj o tom bude diskusia v Slobodnom vysielači

Národniari o spájaní svojich síl hovoria pomaly štvrťstoročie, fakticky od obnovenia slovenskej štátnosti. Doposiaľ to boli iba reči. Nakoniec sa aspoň niektorá časť z nich začala reálne spájať. Čerstvou novinkou je spolupráca známeho blogera Martina Baga so Slovenským Hnutím Obrody. Samotný bloger vysvetlil, že konečne našiel politickú silu, s ktorou chce spolupracovať.

Aj o spolupráci zodpovedných vlasteneckých síl budú v Slobodnom vysielači v nedeľu 7. júla o 16.30 hod. hovoriť zástupcovia strán a hnutí, ktorí sa vydali cestou spájania  – Róbert Švec zo Slovenského Hnutia Obrody a Mário Šušek z hnutia Sloboda a priama demokracia.

Martin Bago: Dlho som zvažoval, ako by mala vyzerať tá najvhodnejšia forma a keďže sám človek veľa “vody nenamúti”, samozrejme aj to, ako by mal vyzerať ten najvhodnejší kolektív ľudí. Ľudí, ktorí sú mi názorovo a ľudsky najbližšie, ktorí kráčajú podobnou cestou ako ja a s ktorými sa bude dať na úrovni a priateľsky spolupracovať.

Nakoniec, po dlhom hľadaní, zvažovaní a rozhovoroch, som takých ľudí našiel. Sú nimi ľudia zo Slovenského Hnutia Obrody (SHO), ktoré pôsobí na slovenskej scéne už od roku 2004 (teda 15 rokov) ako občianske združenie venujúce sa vlasteneckým aktivitám a projektom rôzneho typu, a to od šírenia vlasteneckých myšlienok a pomoci sociálne slabým rodinám, cez ochranu prírody až po kultúrno-vzdelávacie činnosti (vydávanie novín Právo Národa). Príbeh SHO je teda dlhý, plný vlasteneckých, sociálnych a ekologických aktivít a najmä ide o skutočnú zmenu zdola, pretože SHO sa dlhé roky vyvíja, pomáha ľuďom a rozširuje vlastenecké povedomie najmä v regiónoch.

V máji sa Slovenské Hnutie Obrody stalo oficiálne politickým hnutím a ako politický subjekt je spoločne s tímom ľudí, ktorí sa neustále rozrastá, pripravené ponúknuť Slovensku a jeho občanom bez rozdielu alternatívu voči tzv. štandardným stranám. Čo na SHO a jeho vedení oceňujem je aj fakt, že sú otvorení rokovaniam so všetkými pronárodnými a kresťanskými subjektmi s cieľom spájania národných síl a rovnako to, že ponúkajú otvorenú kandidátku, t.j. kandidátku, na ktorej môžu byť aj zástupcovia ďalších vlasteneckých subjektov, resp. všetci ľudia a odborníci so silným národným cítením, ktorí o také niečo prejavia záujem.

A aj preto som sa rozhodol hrdým a čestným vlastencom zo Slovenského Hnutia Obrody v ich boji za Slovensko, slovenský národ, jeho suverenitu, kultúru, zvyky, tradície a tradičné kresťanské, morálne, etické a rodinné hodnoty pomôcť! Konštatuje Martin Bago.

S naším hnutím sa rozhodli spojiť svoje sily aj občianske združenie Sloboda a priama demokracia a aj umelecké združenie ART MATEHORN. Rokovania prebiehajú aj s ďalšími občianskymi ako aj politickými subjektmi a aj aktivistami v regiónoch Slovenska.

Trieštenie národných síl na viaceré menšie subjekty je kontraproduktívne a v konečnom dôsledku len oslabuje vplyv zdravých síl v parlamente. Sila národa bude zjavná a účinná len vtedy, ak bude národ jednotný. Ak prúd energie vlastencov sa zjednotí do jedného bloku, ktorého mandát narastie úmerne k tomu, o čo menej bude oklieštený nezmyselným trieštením. A o to viac sa zvýši spoločenská sila zodpovedných vlastencov.

A aj preto Róbert Švec adresoval verejnú ponuku Štefanovi Harabinovi: Som pripravený potlačiť svoje „ego“ a ponúkam Štefanovi Harabinovi, miesto volebného lídra Slovenského Hnutia Obrody v nadchádzajúcich voľbách do NR SR a zároveň, naše hnutie ponúka otvorenú kandidátku, t.j. kandidátku na ktorej budú aj zástupcov ďalších vlasteneckých subjektov. Som pripravený urobiť takýto krok, aby sa hlasy vlastencov netrieštili.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds