Písal sa 17. júl 1992: Prvý krok k obnoveniu slovenskej štátnosti

Vedomie, že Slováci sú schopní žiť a prežiť samostatne bolo kľúčové pre uchovanie idey štátnosti a pre vznik druhej Slovenskej republiky. Dňa 17. júla 1992 Slovenská národná rada prijala Deklaráciu SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Ak by sme dnes nemali svoj štát, dopadli by sme ako Moravania, Slezania a iní, ktorí sú dnes iba zemepisným pojmom bez svojho národného a štátneho ukotvenia. Prijatím tohto dôležitého dokumentu sa urobil prvý krok k obnoveniu slovenskej štátnosti – vzniku druhej Slovenskej republiky. Všetkým, ktorí sa zaslúžili o obnovenie slovenskej štátnosti, ďakujeme.

Poslanci Slovenskej národnej rady prijali Deklaráciu SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky tohto znenia:

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme,

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť

sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992

————————

Prečítajte si tiež: Písal sa 17. júl 1992: Tí, ktorí hlasovali proti Deklarácii SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky

————————

Ivan Gašparovič, predseda Slovenskej národnej rady a Vladimír Mečiar, predseda vlády SR po podpise Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Zdroj fotky: Internet

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds