Róbert Švec k registrácii nášho politického hnutia: Slovensko potrebuje štátnikov

Deň 24. máj 2004 je rodným dátumom Slovenského Hnutia Obrody. Oslavujeme 15. výročie vzniku a úspešného fungovania nášho občianskeho hnutia. 15 rokov služby vlasti. 15 rokov konkrétnych výsledkov.

Pred 15 rokmi sme mali jeden základný cieľ. Ukázať Slovákom, že vlastenectvo a služba národu môžu mať a aj musia mať normálnu podobu. Že slúžiť Slovensku sa musí dlhodobo a zodpovedne. Pretože iba dlhodobá koncepcia prináša ovocie v podobe konkrétnych výsledkov.

A každý, kto sleduje aktivity nášho hnutia mi dá za pravdu, že tento cieľ sme ako občianske hnutie splnili. Preto nastal čas, aby sme sa posunuli ďalej. Aby sme vám slúžili vo volených funkciách na miestnej, krajskej a aj celoštátnej úrovni.

Priatelia, a správna vec sa podarila. V stredu 15. mája ministerstvo vnútra zaregistrovalo Slovenské Hnutie Obrody do registra politických strán a politických hnutí. Nastupujeme na politickú cestu s čistím štítom ako politické hnutie, ktoré vzniklo zdola, ako prejav vôle Slovákov a nie kúpou alebo premenovaním už existujúceho politického subjektu.

Ďakujem vám všetkým za podporu a dôveru. Spolu sme zvládli splnenie zákonných podmienok na registráciu nášho politického hnutia a spoločne zvládneme aj úspešné pôsobenia nášho hnutia na politickej scéne.

A akí budeme politici? Takí istí ako občianski aktivisti: Hrdí, sebavedomí, zodpovední, skromní, pre ktorých budú záujmy našich ľudí a našej vlasti vždy na prvom mieste. Presne tak, ako aj predchádzajúcich 15 rokov, počas ktorých sme pôsobili ako občianski aktivisti.

Naša otčina má veľmi veľa politikov. Politikov, ktorí spravujú našu vlasť ako kolóniu pre cudzích pánov, áno, to je presná definícia súčasných štandardných darebákov. Ale Slovensko potrebuje štátnikov, ktorí budú mať dlhodobú koncepciu rozvoja nášho štátu na niekoľko desaťročí dopredu. Štátnikov, ktorí budú pracovať dlhodobo, zodpovedne a koncepčne. Štátnikov hodnôt a zásad. Aby Slovensko slovenským bolo.

A ja viem, priatelia, že spolu to zmeníme.

Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds