Písal sa 17. júl 1992: Mať svoj štát znamená život. Sme pokračovateľmi úspešného príbehu

V júli, pamätným dňom Slovenskej republiky, oslavujú Slováci výročie prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky (17. júl 1992).

Ešte aj dnes dostávajú v liberálnych médiách veľký priestor ľudia a ich hodnotoví pohrobkovia, ktorí začiatkom 90. rokoch 20. storočia bojovali proti obnoveniu slovenskej štátnosti, zotrvávali na pozíciách čechoslovakizmu a nekriticky velebili Václava Havla.

Neprajníci slovenskej slobody aj dnes argumentujú tým, že prijatie deklarácie bola provokácia slovenských nacionalistov a šíria bludy o tom, že obnoveniu slovenskej štátnosti malo predchádzať referendum.

Ak by sme prijali takéto videnie sveta ľudí, ktorí hodnotovo poblúdili, tak potom by sme za provokáciu museli pokladať všetky emancipačné prejavy národov a spoločenstiev, vrátane prijatia Deklarácie nezávislosti USA.

Pokiaľ ide o referendum. Otázka znie, koľko štátov na svete vzniklo na základe referend a koľko štátov na svete vzniklo na základe rozhodnutia reprezentantov národa? A či sa zjednotilo Nemecko v roku 1871 na základe referenda alebo na základe rozhodnutia nemeckej elity? A či vznikla ČSR v roku 1918 na základe referenda alebo na základe rozhodnutia predstaviteľov Slovákov a Čechov? A posledný príklad. Rozpad bývalého Sovietskeho zväzu. Koľko štátov vzniklo na jeho troskách? A v koľkých týchto štátoch prebehlo celonárodné referendum o budúcnosti jednotlivých národov a v koľkých rozhodli politické elity o vzniku štátov „bez mandátu“ od občanov?

Rozhľadený a inteligentný človek chápe súvislosti dejín. Jedno je isté. Ak by sme dnes nemali našu druhú Slovenskú republiku, dopadli by sme ako Moravania, Slezania a iní, ktorí sú dnes iba zemepisným pojmom bez svojho národného a štátneho ukotvenia.

Vážime si všetkých ľudí, umelcov, politikov, ako aj občianskych aktivistov, ktorí začiatkom 90. rokov 20. storočia bojovali za obnovenie slovenskej štátnosti. Ďakujeme.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————

Prečítajte si tiež: Písal sa 17. júl 1992: Prvý krok k obnoveniu slovenskej štátnosti

————————

Jozef Prokeš číta z balkóna Historickej budovy Slovenskej národnej rady v Bratislave text Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Písal sa 17. júl 1992. Zdroj fotky: Internet

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľmi nášho dvojmesačníka vyplňte formulár TU a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds