Písal sa 30. október 1918: Deklaráciou slovenského národa Slováci zlomili okovy nenávideného Uhorska

Dámy a páni! Pripomíname si prijatie Deklarácie slovenského národa, ktorú reprezentanti národa slovenského prijali 30. októbra 1918 v Martine.

Z knihy Ivana Mrvu Slovenské dejiny pre každého vyberáme…

Na sklonku mája 1918 slovenské politickí činitelia na poradách v Martine odmietli spájať budúcnosť národa s Uhorskom a vyslovili sa za spojenie s Čechmi. V polovici septembra 1918 sa začala utvárať Slovenská národná rada. Jediný náš poslanec v Uhorskom sneme Ferdiš Juriga na parlamentnom zasadaní 19. októbra 1918 vyhlásil v jej mene samourčovacie právo a zvrchovanosť Slovákov.

Dňa 28. októbra 1918 bolo na veľkej manifestácii v Prahe vyhlásené samostatné Česko-Slovensko. O dva dni nato, 30. októbra, sa v Martine zišli predstavitelia slovenského politického a kultúrneho života a Deklaráciou slovenského národa dali na vedomie, že s Čechmi vytvoríme spoločný štát. 

—————————-

Prečítajte si tiež: Deportovali slovenské deti, aby z nich urobili Maďarov. Aj to sú dejiny Uhorska. Pamätáme

—————————-

Slovenské Hnutie Obrody ďakuje všetkým, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie spoločného štátu Slovákov a Čechov a vymanili tak náš národ z brutálnej maďarizácie a z okov nenávideného Uhorska. Vznik Česko-Slovenska v roku 1918 vnímame ako jeden z dôležitých medzníkov na ceste Slovákov k obnoveniu slovenskej štátnosti.

—————————-

Prečítajte si tiež: Róbert Švec: Vznik ČSR bol dobrý krok, ale obnovenie slovenskej štátnosti ešte lepší

—————————-

Zdroj obrázku: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds