Písal sa 30. október 1918: Deklaráciou slovenského národa Slováci zlomili okovy nenávideného Uhorska

Dámy a páni! Pripomíname si prijatie Deklarácie slovenského národa, ktorú reprezentanti národa slovenského prijali 30. októbra 1918 v Martine.

Z knihy Ivana Mrvu Slovenské dejiny pre každého vyberáme…

Na sklonku mája 1918 slovenské politickí činitelia na poradách v Martine odmietli spájať budúcnosť národa s Uhorskom a vyslovili sa za spojenie s Čechmi. V polovici septembra 1918 sa začala utvárať Slovenská národná rada. Jediný náš poslanec v Uhorskom sneme Ferdiš Juriga na parlamentnom zasadaní 19. októbra 1918 vyhlásil v jej mene samourčovacie právo a zvrchovanosť Slovákov.

Dňa 28. októbra 1918 bolo na veľkej manifestácii v Prahe vyhlásené samostatné Česko-Slovensko. O dva dni nato, 30. októbra, sa v Martine zišli predstavitelia slovenského politického a kultúrneho života a Deklaráciou slovenského národa dali na vedomie, že s Čechmi vytvoríme spoločný štát. 

—————————-

Prečítajte si tiež: Deportovali slovenské deti, aby z nich urobili Maďarov. Aj to sú dejiny Uhorska. Pamätáme

—————————-

Slovenské Hnutie Obrody ďakuje všetkým, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie spoločného štátu Slovákov a Čechov a vymanili tak náš národ z brutálnej maďarizácie a z okov nenávideného Uhorska. Vznik Česko-Slovenska v roku 1918 vnímame ako jeden z dôležitých medzníkov na ceste Slovákov k obnoveniu slovenskej štátnosti.

—————————-

Prečítajte si tiež: Róbert Švec: Vznik ČSR bol dobrý krok, ale obnovenie slovenskej štátnosti ešte lepší

—————————-

Zdroj obrázku: Internet

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds