Róbert Švec: Vznik ČSR bol dobrý krok, ale obnovenie slovenskej štátnosti ešte lepší

K výročiu vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov zaujal stanovisko Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody.

Vznik spoločného štátu 28. októbra 1918 bol v tej chvíli dôležitý a dobrý krok, pretože, ak by v roku 1918 nevznikla spoločná republika, dnes by nebolo Slovákov. Spoločný štát zachránil Slovákov od úplnej maďarizácie a vymanil našu vlasť z pazúrov Rakúsko-Uhorska, žalára národov.

M. R. Štefánik sa zaslúžil o vznik prvej ČSR. Patrí mu naša vďaka a úcta.

————————-

Prečítajte si tiež: Písal sa 27. október 1907. Uhorskí žandári rozpútali krvavý teror v Černovej

————————-

Po roku 1918, ale vývoj v spoločnom štáte nabral neželaný smer. Snaha o vytvorenie umelého československého národa otvorila oči mnohým Slovákom, ktorí pochopili, že náš národ sa môže slobodne rozvíjať na svojom území iba ako národ, ktorý bude stáť pevne na svojich nohách a nebude iba príveskom do počtu. Rôzne snahy o reformu spoločného štátu, vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny, federácia, zápas o názov štátu po roku 1989, tzv. pomlčková vojna, zápas o kompetencie národných orgánov v rámci spoločného štátu atď. ukázali, že spoločný štát Slovákov a Čechov splnil svoje dejinné poslanie a nastáva čas, aby sa oba národy vyvíjali vo svojich vlastných štátoch. A ten čas nadišiel 1. januára 1993 kedy sa obnovila slovenská štátnosť a vznikla súčasná Slovenská republika. Právo Slovákov na vlastný štát sa naplnilo, to právo, na ktoré má nárok každý národ na svete.

————————-

Prečítajte si tiež: Deportovali slovenské deti, aby z nich urobili Maďarov. Aj to sú dejiny Uhorska. Pamätáme

————————-

Tak, ako som vďačný prezieravým slovenským vlastencom, vďaka ktorým v roku 1918 vznikol spoločný štát, tak som vďačný slovenským vlastencom, vďaka ktorým sa v roku 1993 obnovila slovenská štátnosť. Nevytrhávajme jednotlivé udalosti z našich dejín, ale posudzujme ich v kontexte národného vývoja.

A v tomto kontexte konštatujem, že bez vzniku Česko-Slovenska v roku 1918, by sme dnes nemali svoj štát, druhú Slovenskú republiku, lebo ako národ, by sme neboli.     

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds