Róbert Švec: Vznik ČSR bol dobrý krok, ale obnovenie slovenskej štátnosti ešte lepší

V tieto dni si pripomíname 100. výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky. K tomuto dôležitému dátumu v našich dejinách zaujal stanovisko aj predseda občianskeho združenia Slovenské Hnutie Obrody Róbert Švec.

Vznik spoločného štátu Slovákov a Čechov v roku 1918 bol v tej chvíli dôležitý a dobrý krok, pretože, ak by v roku 1918 nevznikla spoločná republika, dnes by nebolo Slovákov. Spoločný štát zachránil Slovákov od úplnej maďarizácie a vymanil našu vlasť z pazúrov Rakúsko-Uhorska, žalára národov.

Po roku 1918, ale vývoj v spoločnom štáte nabral neželaný smer. Snaha o vytvorenie umelého československého národa otvorila oči mnohým Slovákom, ktorí pochopili, že náš národ sa môže slobodne rozvíjať na svojom území iba ako národ, ktorý bude stáť pevne na svojich nohách a nebude iba príveskom do počtu. Rôzne snahy o reformu spoločného štátu, vyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny, federácia, zápas o názov štátu po roku 1989, tzv. pomlčková vojna, zápas o kompetencie národných orgánov v rámci spoločného štátu atď. ukázali, že spoločný štát Slovákov a Čechov splnil svoje dejinné poslanie a nastáva čas, aby sa oba národy vyvíjali vo svojich vlastných štátoch. A ten čas nadišiel 1. januára 1993 kedy sa obnovila slovenská štátnosť a vznikla súčasná Slovenská republika. Právo Slovákov na vlastný štát sa naplnilo, to právo, na ktoré má nárok každý národ na svete.

Tak, ako som vďačný prezieravým slovenským vlastencom, vďaka ktorým v roku 1918 vznikla Česko-Slovenská republika, tak som vďačný slovenským vlastencom, vďaka ktorým sa v roku 1993 obnovila slovenská štátnosť. Nevytrhávajme jednotlivé udalosti z našich dejín, ale posudzujme ich v kontexte národného vývoja.

A v tomto kontexte konštatujem, že bez vzniku Česko-Slovenska v roku 1918, by sme dnes nemali svoj štát, Slovenskú republiku, lebo ako národ, by sme neboli.     

Autor: Róbert Švec

  •  
  •  
  •  
  •