Písal sa rok 1848: Štúrovci ustanovili SNR ako vrcholný orgán Slovákov v boji za naše práva

Slovenky a Slováci! Oslavujeme výročie vzniku Slovenskej národnej rady (SNR). Dňa 16. septembra 1848 sa vo Viedni zišli slovenskí vlastenci na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom, aby ustanovili SNR ako vrcholný orgán Slovákov v boji za naše národné práva. Vznik Slovenskej národnej rady sa zlatými písmenami zapísal do slovenských dejín, pretože Slováci sa týmto krokom prihlásili sebavedome a hrdo k svojim národným právam a vystúpili po dlhých stáročiach opäť na javisko dejín ako odhodlaný národ.

O niekoľko dní neskôr, 19. septembra 1848, počas ľudového zhromaždenia v Myjave, Ľudovít Štúr v mene Slovenskej národnej rady vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a jej miestnym vrchnostiam a vyzval slovenský ľud na celonárodné povstanie proti Maďarom. Celá vtedajšia uvedomelá generácia slovenského národa na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom obstála v dejinnej skúške. Obstála, pretože v dobe, kedy pero nestačilo, chopili sa zbrane, aby sa mečom rozhodlo, či ešte „tyran Maďar“ bude vládnuť nad Slovákmi, alebo Slováci budú bojovať o svoje sväté práva. Bez Slovenského povstania v meruôsmych rokoch by dnes slovenský národ neexistoval.

———————–

Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody: Ľudovíta Štúra považujeme za najvýznamnejšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik, Hlinka a ďalší vlastenci. Tak, ako v čase maďarizácie, Ľudovít Štúr proti silám temnoty a zla postavil vlastenectvo, ako lásku k národu a otčine, tak je dnes našou úlohou postaviť proti silám svetoobčianstva, silám temnoty a zla, opäť vlastenectvo, ako lásku k nášmu národu a štátu. A to je jedna z úloh pre nás, pokračovateľov štúrovcov. A aj túto úlohu splníme do poslednej bodky.

———————–

Udalosti tých dní nám zanechali dôležitý odkaz, ktorý je aktuálny aj pre dnešok. V meruôsmych rokoch sa časť Slovákov spoliehala na pomoc Viedne, boli aj takí, ktorí si mysleli, že nám pomôže Budapešť a nakoniec sme zistili, že nás oklamala Viedeň a aj Budapešť. A v tom je odkaz aj pre dnešné dni. Nemôžeme sa ako národ spoliehať na Brusel, nemôžeme sa ako národ spoliehať ani na Moskvu.

Ako národ sa musíme vždy, v prvom rade spoliehať iba na vlastné sily, na našu vôľu a odhodlanie bojovať za naše práva. A keď to bude nevyhnutné, bojovať za naše práva aj so zbraňou v ruke, presne tak, ako bojovali štúrovci.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: Štúrovo 2019: Úloha splnená. Pamätník Ľudovíta Štúra odhalený

————————-

Vznik Slovenskej národnej rady sa zlatými písmenami zapísal do slovenských dejín, pretože Slováci sa týmto krokom prihlásili sebavedome a hrdo k svojim národným právam a vystúpili po dlhých stáročiach opäť na javisko dejín ako odhodlaný národ. Zdroj fotky: Internet

Ľudovít Štúr. Zdroj fotky: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds