Štúrovo 2019: Úloha splnená. Pamätník Ľudovíta Štúra odhalený

V nedeľu 12. mája slovenskí vlastenci, aj za účasti členov a sympatizantov Slovenského Hnutia Obrody, odhalili v Štúrove pamätník Ľudovíta Štúra.

Slávnosť svoju účasťou podporili: Primátor mesta Štúrovo, zástupca starostky obce Uhrovec, bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, zástupcovia Matice slovenskej, spoločnosti KORENE, rôznych spoločenských organizácií a tiež stovky ľudí zo všetkých kútov našej vlasti.

Naše poďakovanie patrí najmä Miestnemu odboru Matice slovenskej v Štúrove pod vedením Jaroslava Janoka a tiež Margaréte Vyšnej, ktorí niekoľko rokov bojovali za umiestnenie pamätníka nášho velikána v meste, ktoré nesie jeho meno.

Aj napriek predpovediam daždivého počasia, počas odhaľovania pamätníka, nepadla ani kvapka a svietilo slnko. Presne tak isto, ako počas spomienky pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála Štefánika, ktoré sme si pripomenuli v piatok 3. mája v Trnave a kedy meteorológovia tiež predpovedali daždivé počasie, sa obloha postupne vyjasnila a začalo svietilo slnko. Náhoda alebo osud?

Sme presvedčení, že v piatok 3. mája a aj v nedeľu 12. mája naši dvaja národní velikáni držali nad nami ochrannú ruku. Ďakujeme.

Pamätník Ľudovíta Štúra v Štúrove.

„Slováci sú pevnou súčasťou mesta Štúrovo, tvoria takmer 29 % obyvateľstva a ich percentuálne zastúpenie stúpa. V najstarších dejinách mesta nachádzame aj stopy našich predkov. Ľudovít Štúr do Štúrova patrí, reprezentuje domáce slovenské obyvateľstvo, jeho dejiny, kultúru a hrdosť na Slovensko, ako aj 71-ročnú tradíciu novodobého pomenovania mesta,“ konštatuje Margaréta Vyšná z Miestneho odboru MS v Štúrove.

Róbert Švec: „Ľudovíta Štúra považujem za najväčšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik alebo Hlinka. Tak, ako v čase maďarizácie, Ľudovít Štúr proti silám temnoty a zla postavil vlastenectvo, ako lásku k národu a otčine, tak je dnes našou úlohou postaviť proti silám liberalizmu, silám temnoty a zla, opäť vlastenectvo, ako lásku k nášmu národu a štátu. A to je jedna z úloh pre nás, pokračovateľov štúrovcov. A aj túto úlohu splníme do poslednej bodky.“  

Marián Chudý, člen predsedníctva SHO: „Ľudovít Štúr, veľká osobnosť slovenského národa. Pre mňa bude vždy patriť medzi najväčších Slovákov. Vďaka nemu hovoríme naším najkrajším jazykom, slovenčinou. V dobe, ktorej žil to nemal vôbec ľahké, no napriek ťažkej situácii vtedajšej doby bojoval za slovenský ľud. Jeho nezištná snaha pomôcť slovenskému národu si vyžadovala veľmi veľa úsilia a prekonanie mnohých prekážok. Ľudovítovi Štúrovi nešlo o slávu, moc a bohatstvo, ale o slobodu pre Slovákov. V odkaze Ľudovíta Štúra pokračujeme my v Slovenskom Hnutí Obrody a aj na to som hrdý.“

Kňaz Ján Košiar požehnal pamätník nášho velikána.

Kladenie vencov k pamätníku Ľudovíta Štúra. Zdroj fotky: napalete.sk

Zástupcovia Slovenského Hnutia Obrody pred pamätníkom Ľudovíta Štúra.

Sila. Hrdosť. Odhodlanie: Slovenská republika je domovom Slovákov a všetkých lojálnych občanov a tak to aj zostane. A komu sa nepáči, hranice sú otvorené.

———————–-

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds