Projekt MOVIR. Štefan Polačik: Moderné koncentračné tábory už čoskoro aj na Slovensku!?

To, čo sa pred časom javilo ako hoax, je fakt, potvrdený a odobrený štátnymi orgánmi. Ako zo sci-fi filmu vytrhnutý projekt, pomocou ktorého bude možné sledovať určité skupiny ľudí, je na svete. 

Na verejnosť sa dostali informácie o projekte MOVIR, ktorého prvá časť celého názvu znie celkom prijateľne: Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení, no druhá časť názvu je až hrozivá: alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít.

Je to mobilný monitorovací senzorický systém, ktorý nebude závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, ktorý vizuálne nezmení ráz vymedzeného priestoru, pomocou ktorého budú môcť sledovať súčasní režimisti SKUPINU IDENTIFIKOVANÚ AKO ZDROJ RIZIKA!

Samozrejme, že pod pojem „skupina, identifikovaná ako zdroj rizika“, môžu skryť všetko! Okrem šírenia vírusových ochorení, to môže byť aj skupina ľudí s iným politickým názorom, môže to byť aj skupina ľudí s iným náboženským presvedčením, či skupina ľudí určitej rasy.

Pod pláštikom ochrany ľudí pred nejakými vírusovými ochoreniami, si pokojne globalisti z EÚ financujú takéto projekty z peňazí nás všetkých. Tento projekt bude stáť 3 603 671,77 eur (podrobnosti TU) a bude sa na ňom podieľať Technická univerzita v Košiciach a Centrum výcviku v Lešti, teda Ozbrojené sily SR. Zdroj TU.

S ohľadom nato, že sme svedkami represálií na skupiny ľudí, ktorí sa boja zaočkovať dostatočne neoverenou vakcínou proti koronavírusu a to po celom svete, vnímam projekt zameraný na sledovanie určitých skupín ľudí s veľkou obavou. Takéto moderné sledovacie zariadenie môže aktuálna vláda, ktorá sa zmieta v kauzách a prešľapoch, plná ľudí s pochybnou minulosťou bez akýchkoľvek morálnych zásad, veľmi ľahko zneužiť na odstránenie názorových oponentov.

Projekt MOVIR je v rukách nedôveryhodných ľudí veľmi nebezpečnou zbraňou, ktorá môže v budúcnosti zaviesť, nie len na Slovensku, absolútnu totalitu.

Odmietam akékoľvek sledovanie ľudí, ktorí sú pre aktuálny režim nepohodlní a vnímam to ako pošliapanie základných ľudských práv a demokratických princípov, proti ktorému budem vždy spolu s kolegami zo Slovenského Hnutia Obrody bojovať!

Autor článku Štefan Polačik je podpredseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————–

Prečítajte si tiež: Samuelová: Opichávanie proti covidu je experiment! A aj reakcie poisťovní nám dávajú za pravdu!

————————–

Štefan Polačik po skončení štúdia na potravinárskej škole pracoval a žil vo viacerých štátoch západnej Európy. Láska k vlasti ho napokon priviedla späť domov. Pôsobí v Nitre a je podpredseda Slovenského Hnutia Obrody. Zdroj fotky: SHO.sk

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds