SHO k výročiu Malej vojny: Slováci dokázali, že vedia aj so zbraňami v rukách chrániť svoj štát

Pripomíname si výročie Malej vojny (23. marec 1939), kedy sa Slováci so zbraňami v rukách postavili agresorovi TU.

Maďarské vojsko napadlo územie Slovenského štátu 23. marca 1939. Slovenská vláda protestovala ostrou diplomatickou nótou v Budapešti a súčasne sa obrátila na Nemecko, aby konalo podľa záväzkov prevzatých v Ochrannej zmluve. Nakoniec však slovenské vojsko, Hlinkova garda a početní dobrovoľníci z radov obyvateľstva bojovými akciami prinútili maďarských honvédov na ústup. Konštatuje historik Milan S. Ďurica v knihe Dejiny Slovenska a Slovákov.

A historik Martin Lacko dodáva: Malá vojna ukázala, že Slováci sa pri ochrane svojich hraníc nemôžu spoliehať na deklarácie zo strany južného suseda, ba ani na pomoc aktuálnej veľmoci. V konečnom dôsledku tak vojna upevnila národnoštátne povedomie, ukázala, že jedinou cestou je spoliehať sa na vlastné sily a vlastnú súdržnosť.

Slovenské Hnutie Obrody: Súčasnosť a aj budúcnosť nášho národného spoločenstva sa neukrýva v Bruseli, Moskve, Varšave alebo Budapešti. Ale je ukrytá v národe slovenskom, pretože, slovami Ľudovíta Štúra: Za osud národa zodpovedný je sám národ.

Všetkým hrdinom, ktorí padli pri obrane našej vlasti a štátu, ĎAKUJEME. A pamätáme!

—————————

Prečítajte si tiež: Prvá obeť na južnej hranici: Jozef Hrdina. SHO: Vzdávame hold slovenským hrdinom!

—————————

Sláva hrdinom Malej vojny: podplukovník Augustín Malár, major Karol Kubiček, kapitán Štefan Haššík, poručík Ján Nálepka, nadporučík Cyril Daxner, nadporučík Štefan Butka, nadzbrojník Mikuláš Klanica. Letci: Cyril Martiš, Gustav Pažický, Ján Prháček, Anton Slodička, Ján Svetlík, Michal Karas, Jozef Hergott, Martin Danihel, František Hanovec, Jozef Zachar, Štefan Devan, František Cyprich, Ladislav Sulík, Ferdinand Švento, Mikuláš Udut, Jozef Turza, Augustín Ďuračko, Viliam Svitnič, Rudolf Belák a ďalší. Hrdinovia naši slovenskí, ďakujeme. Zdroj fotky: Archív SHO

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds