SHO: Nový prírastok v rodine tajomníka nášho hnutia. Aj z malého Paľka vyrastie poriadny Slovák

Po včerajšom zasadnutí predsedníctva nášho hnutia sme v trnavskej pôrodnici privítali nový prírastok do rodiny tajomníka SHO Mariána Chudého. Mariánovi a jeho žene Veronike ešte raz z celého srdca blahoželáme a všetkým prajeme hlavne veľa zdravia.

Zľava: Róbert Švec, Pavol Skýpala, Pavol Poprocký, Marián Chudý a Štefan Polačik

———————–

Prečítajte si tiež: SHO: Slovenské sviatky. Čas pre rodinu a naše tradície

———————–

Z nášho volebného programu vyberáme:

Budeme klásť osobitý dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina. Rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame zločinecké agendy LGBTI a multikulturalizmu.

Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre pracujúcich rodičov.

V maximálnej možnej miere znížime DPH na výrobky určené pre deti do 3 rokov.

Zvýšime rodičovský príspevok na dieťa, ktorý budeme prísne viazať na starostlivosť o dieťa a na pravidelnú školskú dochádzku, s reálnymi sankciami pre rodičov za zanedbávanie mravnej výchovy detí.

Výstavbou nájomných bytov a bezúročnými štátnymi pôžičkami pre mladé rodiny zastavíme klesajúcu pôrodnosť ekonomicky aktívnych občanov.

Matky so 4 a viac deťmi, s minimálne stredoškolským vzdelaním a odpracovaním 10 rokov, úplne oslobodíme od daní z príjmov.

Postupne zavedieme príspevky na nákup automobilov pre rodiny s 3 a viac deťmi.

Zvýšime štátny príspevok na základné potreby súvisiace s narodením dieťaťa.

Predĺžime lehotu čerpania materskej dovolenky.

Zavedieme okamžité náhradné výživné matkám/otcom, ktorí sa starajú o dieťa. Toto výživné si následne bude štát vymáhať od dlžníkov.

Poskytneme štátnu podporu na vytvorenie nových miest pre deti v materských školách a iných zariadeniach starajúcich sa o deti.

————————–

Prečítajte si tiež: Národný pochod za život. SHO: Hovoríme áno životu a normálnosti. Nie liberalizmu

————————–

Deti Mariána Chudého, tajomníka SHO. Kladieme osobitý dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina. Rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds