SHO podporuje petíciu Aliancie za rodinu. Chráňme naše deti pred novodobým šialenstvom

Aliancia za rodinu rozbehla petíciu s názvom Zastavte propagáciu pedofílie a chráňte naše deti! Slovenské Hnutie Obrody vždy podporí každú rozumnú iniciatívu, ktorej cieľom je, okrem iného, aj ochrana normálnych spoločenských hodnôt a ochrana našich detí pred sexuálnymi úchylkami rôzneho typu.

Aliancia za rodinu v súvislosti s petíciou, ktorá je adresovaná Národnej rade Slovenskej republiky a slovenskej vláde, konštatuje: Denník SME dňa 7.7.2019 zverejnil viaceré články, ktoré podľa nášho názoru pomáhajú zvyšovať akceptáciu pedofílie v spoločnosti. Vyvolali búrku spravodlivého hnevu. Emócia spravodlivého hnevu však splní svoj účel až vtedy, keď povedie k riešeniam. Zákon musí stáť na strane detských obetí sexuálneho násilia a musí predchádzať tomu, aby sa obete obeťami stali.

Joseph Overton popísal, ako boli úplne opovrhnutiahodné myšlienky nakoniec legislatívne ukotvené. Podľa „Overtonovho okna“ existuje pre každú myšlienku alebo spoločenský problém tzv. „okno možností“. V rámci neho je možné alebo nie je možné o myšlienke široko diskutovať, otvorene ju podporovať, propagovať a snažiť sa ju legislatívne ukotviť. Okno sa posúva zo štádia „nemysliteľného“ teda verejnej morálke úplne cudzieho a úplne zavrhnutiahodného do štádia „aktuálnej politiky“  t. j  stáva sa široko posudzovaným, prijímaným masovým vedomím a nakoniec fixovaným zákonom. Postupná systémová aplikácia je efektívna preto, lebo jej pomáha nenápadnosť pôsobenia na spoločnosť, ktorá sa stáva jej obeťou.

Jediný spôsob, ako taktiku zastaviť je zatvorenie „okna možností“ a úplné ukončenie diskusie jednoznačným odmietnutím s jasnými sankciami.

Dovoľujeme Vás preto požiadať, aby ste podľa druhu  svojich ústavných kompetencií navrhli a prijali doplnenie:

1. trestného zákona, ktorým sa zavedie trestnosť propagácie pedofílie, zoofílie, nekrofílie, kanibalizmu, incestu alebo sexuálnych deviácií,

2. trestného zákona, ktorým sa medzi extrémistické materiály zahrnú aj materiály obhajujúce, podporujúce, schvaľujúce alebo podnecujúce pedofíliu, zoofíliu, nekrofíliu, kanibalizmus, incest alebo sexuálne deviácie,

3. zákona o pedagogických zamestnancoch ako aj iných zákonov upravujúcich povinnosti zamestnancov pracujúcich s deťmi o povinné absolvovanie psychotestov, zameraných na odhalenie pedofílie a iných sexuálnych deviácií,

4. zákona o pedagogických zamestnancoch ako aj iných zákonov upravujúcich povinnosti zamestnancov pracujúcich s deťmi, ktoré zakotví ako podmienku výkonu povolania pre prácu s deťmi  úspešné absolvovanie psychotestov preukazujúcich, že osoba netrpí pedofíliou či inou sexuálnou deviáciou.

Podobne ako abstinujúci alkoholik nemôže byť zamestnaný pri ochutnávaní alkoholu, nemôže byť pedofil zamestnaný pri práci s deťmi.

Pri deťoch sa riziko nepripúšťa. Prevencia sexuálneho násilia na deťoch si vyžaduje prijať ďalšie nástroje. Zákon musí stáť na strane detských obetí sexuálneho násilia a musí predchádzať tomu, aby sa obete obeťami stali. Dovoľujeme si Vás požiadať o to, aby ste vzhľadom na závažnosť tohto problému spracovali tieto návrhy  a prerokovali  doplnenia zákonov v skrátenom legislatívnom konaní.

Petíciu môžete podporiť TU. Ďakujeme.

Titulná strana denníka SME z 8. júla 2019.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds