Slováci sa stretnú v Štúrove. Prídu aj šovinisti z SMK a budú opäť provokovať?

V stredu 28. októbra 2015, v deň 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, sa zástupcovia Slovenského Hnutia Obrody zúčastnili slávnosti, ktorej súčasťou bolo i odhalenie základného kameňa pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove. Slávnosť zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove.

Ráno v deň odhalenia základného kameňa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove zistili, že kameň bol zasypaný kopou konského hnoja.

Navyše, podujatie bola sústavne narúšané zo strany členov a priaznivcov šovinistickej SMK  hanlivými a zosmiešňujúcimi pokrikmi proti Slovensku, Slovákom aj samotnému Ľudovítovi Štúrovi. K tomu sa pridalo spievanie maďarských piesní, ktorými sa usilovali prehlušiť matičnú slávnosť. Protestujúca skupina sa navyše postupne čoraz väčšmi približovala do bezprostrednej blízkosti matičiarov. To všetko sa dialo za nečinnosti príslušníkov a náčelníka Mestskej polície Štúrovo, ktorá proti zrejme neohlásenému zhromaždeniu šovinistov vôbec nezasiahla.

Róbert Švec vysvetľuje pomýlenému občanovi, že sa nachádza na území Slovenskej republiky a že podľa všetkého uviazol v pochybnom mentálnom časopriestore.

Pamätná tabuľa s nápisom Základný kameň busta Ľudovíta Štúra a dátumom jej osadenia na základnom kameni nevydržala ani do nasledujúceho dňa. Nasledujúci deň ráno miestni matičiari zistili, že v nočných hodinách došlo k jej demontáži. Krádež tabule zo základného kameňa oznámili na Obvodnom oddelení Policajného zboru SR.

Slávnostné odhalenie základného kameňa Štúrovho pamätníka v Štúrove narúšala skupina šovinistov z SMK, medzi ktorými bol aj predseda Republikovej rady SMK a bývalý minister školstva SR László Szigeti.

Šovinisti na nábreží Dunaja na území Slovenskej republiky.

Róbert Švec dôrazne požaduje od príslušníkom štátnej a mestskej polície, aby si začali plniť úlohy tak, ako im to ukladá zákon.

Zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove poklepali základný kameň pamätníka Ľudovíta Štúra.

Takýto priebeh mala slávnosť v stredu 28. októbra 2015, v deň, kedy si celé Slovensko pripomínalo 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.

Pevne veríme, že v nedeľu 12. mája 2019 o 14.30 hod., kedy slovenskí vlastenci odhalia pamätník Ľudovíta Štúra na slávnostnom podujatí na dunajskom nábreží Námestia slobody, prebehne slávnosť bez incidentov a že príslušníci mestskej a aj štátnej polície si tentokrát budú plniť povinnosti tak, ako im to ukladá zákon.

Slávnosti sa zúčastnia aj členovia a sympatizanti Slovenského Hnutia Obrody pod vedením Róberta Šveca: „Ľudovíta Štúra považujem za najväčšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik alebo Hlinka. Tak, ako v čase maďarizácie, Ľudovít Štúr proti silám temnoty a zla postavil vlastenectvo, ako lásku k národu a otčine, tak je dnes našou úlohou postaviť proti silám liberalizmu, silám temnoty a zla, opäť vlastenectvo, ako lásku k nášmu národu a štátu. A to je jedna z úloh pre nás, pokračovateľov štúrovcov. A aj túto úlohu splníme do poslednej bodky.“

„Slováci sú pevnou súčasťou mesta Štúrovo, tvoria takmer 29 % obyvateľstva a ich percentuálne zastúpenie stúpa. V najstarších dejinách mesta nachádzame aj stopy našich predkov. Ľudovít Štúr do Štúrova patrí, reprezentuje domáce slovenské obyvateľstvo, jeho dejiny, kultúru a hrdosť na Slovensko, ako aj 71-ročnú tradíciu novodobého pomenovania mesta,“ konštatuje Margaréta Vyšná z Miestneho odboru MS v Štúrove.

Marián Chudý, člen predsedníctva SHO: „Ľudovít Štúr, veľká osobnosť slovenského národa. Pre mňa bude vždy patriť medzi najväčších Slovákov. Vďaka nemu hovoríme naším najkrajším jazykom, slovenčinou. V dobe, ktorej žil to nemal vôbec ľahké, no napriek ťažkej situácii vtedajšej doby bojoval za slovenský ľud. Jeho nezištná snaha pomôcť slovenskému národu si vyžadovala veľmi veľa úsilia a prekonanie mnohých prekážok. Ľudovítovi Štúrovi nešlo o slávu, moc a bohatstvo, ale o slobodu pre Slovákov. V odkaze Ľudovíta Štúra pokračujeme my v Slovenskom Hnutí Obrody a aj na to som hrdý.“

Reportáž z osláv výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa uskutočnili v Nitre si môžete pozrieť TU.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds