Už 15 rokov sme členmi NATO. Videokomentár Róberta Šveca

Po rozpade ZSSR v roku 1991 a s tým súvisiaceho zániku nepriateľa západnej demokracie, sa NATO pod vedením USA postupne pretransformovalo na expanzívne a útočné vojenské zoskupenie. Je zodpovedné napríklad aj za vojenskú agresiu proti suverénnemu štátu bývalej Juhoslovanskej zväzovej republike v roku 1999. Pri tomto nelegálnom akte jednostrannej agresie bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN bolo ignorované medzinárodné právo aj Ženevské konvencie.

Porušovanie medzinárodných dohôd vyústilo do vraždenia civilistov, vrátane žien a detí, bombardovania škôl a nemocníc, ničenia infraštruktúry. Počas bombardovania miest a dedín zahynulo podľa srbských zdrojov najmenej 2 500 civilistov, z toho 89 detí. Zranenia utrpelo viac ako 12 500 ľudí.  A k tomu treba ešte pripočítať rozsiahle materiálne škody.

Výsledkom agresie bola, okrem iného, aj protiprávna inštalácia zločineckého režimu v Kosove, ktorý pozostáva z prevažnej miery z bývalých príslušníkov Kosovskej oslobodzovacej armády, ktorá bola vyhlásená v 90. rokoch 20. storočia za teroristickú organizáciu a ktorí boli zapletení aj do obchodovania s ľudskými orgánmi.

Konštatujeme, že činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov aliancie. 

„Vždy podporím každú rozumnú proslovenskú aktivitu, ktorej cieľom je ochrániť naše národné a štátne záujmy. A to, aby bola Slovenská republika vojensky neangažovaným štátom a na slovenskom území boli iba slovenské vojenské základne, považujem za jeden zo základných záujmov nášho štátu,“ konštatuje Róbert Švec.

Vyhlásenie nášho hnutia k členstvu Slovenskej republiky v NATO si môžete prečítať TU.

 

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds