Štúr bude v Štúrove. Pamätník Ľudovíta Štúra sa v Štúrove stane realitou

Pamätník Ľudovíta Štúra sa v Štúrove stane realitou po viac ako troch rokoch. Matica slovenská ho pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a starostky obce Uhrovec Zuzany Máčekovej odhalí na slávnostnom podujatí na dunajskom nábreží Námestia slobody v nedeľu 12. mája o 14.30 hod.

„Slováci sú pevnou súčasťou mesta Štúrovo, tvoria takmer 29 % obyvateľstva a ich percentuálne zastúpenie stúpa. V najstarších dejinách mesta nachádzame aj stopy našich predkov. Ľudovít Štúr do Štúrova patrí, reprezentuje domáce slovenské obyvateľstvo, jeho dejiny, kultúru a hrdosť na Slovensko, ako aj 71-ročnú tradíciu novodobého pomenovania mesta,“ konštatuje Margaréta Vyšná z Miestneho odboru MS v Štúrove.

Slávnosti sa zúčastnia aj členovia a sympatizanti Slovenského Hnutia Obrody pod vedením Róberta Šveca: „Ľudovíta Štúra považujem za najväčšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik alebo Hlinka. Tak, ako v čase maďarizácie, Ľudovít Štúr proti silám temnoty a zla postavil vlastenectvo, ako lásku k národu a otčine, tak je dnes našou úlohou postaviť proti silám liberalizmu, silám temnoty a zla, opäť vlastenectvo, ako lásku k nášmu národu a štátu. A to je jedna z úloh pre nás, pokračovateľov štúrovcov. A aj túto úlohu splníme do poslednej bodky.“

Marián Chudý, člen predsedníctva SHO: „Ľudovít Štúr, veľká osobnosť slovenského národa. Pre mňa bude vždy patriť medzi najväčších Slovákov. Vďaka nemu hovoríme naším najkrajším jazykom, slovenčinou. V dobe, ktorej žil to nemal vôbec ľahké, no napriek ťažkej situácii vtedajšej doby bojoval za slovenský ľud. Jeho nezištná snaha pomôcť slovenskému národu si vyžadovala veľmi veľa úsilia a prekonanie mnohých prekážok. Ľudovítovi Štúrovi nešlo o slávu, moc a bohatstvo, ale o slobodu pre Slovákov. V odkaze Ľudovíta Štúra pokračujeme my v Slovenskom Hnutí Obrody a aj na to som hrdý.“

 

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds