Odkaz zradcovi Lajčákovi: Na Slovensku budú iba slovenské vojenské základne

Pred budovou ministerstva zahraničných vecí v Bratislave sa vo štvrtok 4. apríla uskutočnil protest proti podpisu zmluvy o prítomnosti vojsk USA na území Slovenskej republiky. Dôvodmi na zvolanie protestu boli najmä požiadavky na deklaráciu jasnej zahraničnej politiky s vyjadrením odmietavého stanoviska k zmluvnej ponuke USA za 105 miliónov USD, ktorá je trójskym koňom pre vstup amerických vojsk na územie Slovenska.

Počas protestu odznela aj výzva na odvolanie Miroslava Lajčáka z funkcie ministra zahraničných vecí, ktorý je stále ministrom v demisii. Dôvodom nespokojnosti je aj Lajčákovo permanentné protislovenské a protislovanské konanie.

Počas akcie, ktorej sa zúčastnilo niekoľko sto ľudí, vystúpili s prejavmi zástupcovia rôznych občianskych a politických organizácií. Protest svojou účasťou podporili aj zástupcovia občianskeho združenia Slovenského Hnutia Obrody. „To, čo hovorím, aj v praxi napĺňam. Vždy podporím každú rozumnú a proslovenskú aktivitu, ktorej cieľom je ochrániť naše národné a štátne záujmy. A to, aby bola Slovenská republika vojensky neangažovaným štátom a na slovenskom území boli iba slovenské vojenské základne, považujem za jeden zo základných záujmov nášho štátu,“ konštatoval Róbert Švec.

Zo stanoviska Slovenského Hnutia Obrody vyberáme: Po rozpade ZSSR v roku 1991 a s tým súvisiaceho zániku nepriateľa západnej demokracie, sa NATO pod vedením USA postupne pretransformovalo na expanzívne a útočné vojenské zoskupenie. Je zodpovedné za vojenskú agresiu v suverénnom štáte, v bývalej Juhoslovanskej zväzovej republike, dnešnom Srbsku. Pri tomto nelegálnom akte jednostrannej agresie bez mandátu OSN bolo ignorované medzinárodné právo aj Ženevské konvencie. Porušovanie medzinárodných dohôd vyústilo do vraždenia civilistov, vrátane žien a detí, bombardovaním škôl a nemocníc, ničením infraštruktúry. Výsledkom agresie bola protiprávna inštalácia zločinného režimu v medzinárodne neuznanom štáte Kosovo a vybudovanie druhej najväčšej základne USA v Európe.

Činnosť NATO je v súčasnosti usmerňovaná hlavne politikou Spojených štátov amerických a slúži takmer výlučne na presadzovanie geopolitických a strategických cieľov USA v Európe, Ázii a Afrike, a to bez ohľadu na záujmy členských štátov aliancie.

Slovenské Hnutie Obrody vníma servilnosť NATO voči agresívnej politike USA ako jednu z hlavných prekážok udržateľnosti mierového stavu v Európe a vo svete. Zotrvávanie Slovenska v NATO je preto za súčasných podmienok neakceptovateľné.

———————–

Prečítajte si tiež: Lajčák: Chcem americkú armádu na Slovensku. SHO: Budeme vás súdiť za vlastizradu

———————–

Pozrite si aj fotografie z protestu:

Jasne hovoríme:

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds