V budúcnosti vypovieme všetky záväzky nášho štátu voči agende LGBTI

Podľa informácií médií členovia vládneho kabinetu Petra Pellegriniho na svojom zasadnutí prijali väčšinu z takmer dvoch stoviek odporúčaní Organizácie spojených národov.

Vláda prijatím spomínaných odporúčaní, vrátane tých, ktoré sa týkajú zavedenia registrovaných partnerstiev pre LGBTI osoby, vyslala signál, že do piatich rokov je pripravená zaviesť registrované partnerstvá LGBTI ľudí. Informujú médiá.

Slovenské Hnutie Obrody ako politický subjekt, ktorý stojí pevne na normálnych, zdravých a tradičných hodnotách nášho národného spoločenstva je pripravené, v prípade, ak získa vo voľbách silný mandát od občanov Slovenskej republiky, vypovedať všetky záväzky nášho štátu, ktoré súvisia so zločineckou agendou LGBTI, ku ktorým sa zaviazali, v mene Slovenskej republiky, súčasní štandardní politici.

Opätovne pripomíname, že každá spoločnosť, ktorá sa vydala cestou porušovania prirodzených zákonov a ničenia overených hodnôt vlastnej kultúry sa stala napokon obeťou chybne chápanej tolerancie na úkor zdravých síl vlastného rozvoja. Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti, predovšetkým tradičná, normálna rodina, ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi, si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je schopná zabezpečiť životaschopnosť nášho národa.

Z našich programových téz vyberáme:

Budeme klásť osobitný dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina, rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame politickú agendu LGBTI a multikulturalizmu.

Záber z minuloročného pochodu Hrdí na rodinu. V pozadí vlajky bieleho dvojkríža, vlajky Slovenského Hnutia Obrody. Pochod sme podporili našou účasťou.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds