V roku 1848 vypovedali štúrovci poslušnosť uhorskej vláde. SHO: A čo spravíme s Matovičom?

Dňa 19. septembra 1848, počas ľudového zhromaždenia v Myjave, Ľudovít Štúr v mene Slovenskej národnej rady vypovedal poslušnosť uhorskej vláde a jej miestnym vrchnostiam a vyzval slovenský ľud na celonárodné povstanie proti Maďarom.

Celá vtedajšia uvedomelá generácia slovenského národa na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom obstála v dejinnej skúške. Obstála, pretože v dobe, kedy pero nestačilo, chopili sa zbrane, aby sa mečom rozhodlo, či ešte „tyran Maďar“ bude vládnuť nad Slovákmi, alebo Slováci budú bojovať o svoje sväté práva.

Ľudovít Štúr: „Bojovníci! Pozrite na túto otvorenú dolinu, tá nás vedie k cieľu nášmu. Za tými vŕškami, tam leží Slovensko, rodina naša, národ ubiedený, utláčaný, od tisíc rokov všetkej samostatnosti pozbavený, národ povrhel. A teraz v najnovších časoch jeho zotročitelia prišli k úplnej moci a vláde, tí teraz budú úplne nad ním panovať a ho podľa ľúbosti zdierať a života pozbavovať. Ale ešte nevyhynul duch národný. Pozbavili nás všetkého nepriatelia naši, lež túto vôľu nik odobrať nemôže a táto vôľa nás vedie so zbrojou v ruke za tie vŕšky k národu nášmu. Bojovníci, naša úloha je pekná, veľká, národ z biedy a ničoty vytrhnúť a priviesť ku slobode a sláve.“ Písal sa rok 1848 a Slováci so zbraňou v ruke povstali za svoje práva a slobodu.

Slovenky a Slováci! A čo spravíme s Matovičom a s jeho bandou neslovenských babrákov? Nečakajte, že niekto iný ich vyženie z úradov. Vyžeňte ich spolu s nami. Je najvyšší čas!

Za naše deti, za našu otčinu, za Slovensko! Viac v zdieľanom videu Kataríny Bokovej.

————————-

Prečítajte si tiež: Video: COVID-19 a Matovič-20 útočia. Chcú z nás spraviť otrokov. SHO: Skôr zamrzne peklo!

————————-

 

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——