Vedieť po slovensky sa oplatí. Kvôli tomu, že neovláda štátny jazyk, raz príde o zuby

Tak, ako každý rok, tak som i dnes absolvoval preventívnu prehliadku u mojej zubnej lekárky v meste Tornaľa. Keďže som trochu meškal, do ambulancie lekárka zobrala asi 12-ročného chlapca, ktorý tam šiel s mamou. Keďže dvere na ambulancii dostatočne nepriliehajú ku zárubni, bolo počuť takmer všetko, o čom sa zubárka cez sestričku s dieťaťom a matkou rozprávali.

Áno, cez sestričku. Ošetrovaný chlapec zrejme nevedel ani len ceknúť po slovensky a mamina využila možnosť prekladateľky v osobe sestričky.

Je nesmierne smutné, že niektorí rodičia aj maďarskej národnosti na Slovensku ignorujú skutočnosť, že slovenský jazyk je primárnym dorozumievacím jazykovým prvkom na našom území a namiesto toho, aby sa v znalosti štátneho jazyka zdokonaľovali a svoje deti motivovali do jeho učenia, tak sa radšej izolujú do svojej „nacionálnej“ bubliny a spoliehajú sa na zhodu okolností, akou bola napríklad dnes slúžiaca sestrička – „prekladateľka“.

Škodia tým nielen sebe, ale hlavne svojim deťom, pretože kvôli neznalosti slovenčiny raz prídu aj o zuby.

Autor: Pavol Poprocký

—————————————————————-

Stanovisko Slovenského Hnutia Obrody: V Slovenskej republike musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov nášho štátu. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka.  

—————————————————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds