VOĽBY 2023. RTVS sa nás pýta: V čom vnímate najväčšie problémy slovenského zdravotníctva?

Dámy a páni. V rámci predvolebnej kampane sme odpovedali aj na otázky RTVS. Postupne otázky a naše odpovede na ne budeme uverejňovať na našich mediálnych nosičoch.

Dnes…

Otázka: V čom vnímate najväčšie problémy slovenského zdravotníctva a ako by ste ich riešili?

Podstata problémov v slovenskom zdravotníctve je tá, že s povinnými odvodmi Slovákov podnikajú súkromné spoločnosti, vytvárajú zisky a tie následne odlievajú do zahraničia.

Zariadime, aby povinné zdravotné odvody putovali len do štátnej zdravotnej poisťovne poskytujúcej povinné verejné zdravotné poistenie všetkým občanom. Súkromné zdravotné poisťovne budú môcť poskytovať doplnkové zdravotné poistenie na báze dobrovoľného doplnkového pripoistenia.

Vyriešením tohto problému sa vyrieši aj problém s financovaním slovenského zdravotníctva. Bude dostatok financií na to, aby boli štátne nemocnice dostupné občanom, poskytovali kvalitné služby a bude dostatok financií aj na normálne platy ľuďom, ktorí pracujú v zdravotníctve.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————

Prečítajte si tiež: VOĽBY 2023: Alžbeta Szénásiová, kandidátka do NR SR sa vám prihovára…

————————

Zdroj obrázku: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds