Vyčistíme Slovensko. A nielen od čiernych skládok

Vlastenectvo má mnohé formy a jednou z nich je aj láska a úcta k prírode. Vážiť si prírodu neznamená len hovoriť o jej čare, kráse a rozmanitosti, ale podstatné je konať a ochraňovať ju.

V nedeľu 24. februára sme si opäť hrdo vyhrnuli rukávy a svojou aktivitou sme dokázali, že nie táraním o tom, čo všetko by sa malo spraviť, ale skutkami sa dokazuje láska a oddanosť našej otčine. Zlikvidovali sme ďalšiu čiernu skládku. Tentokrát na výjazde z D1 smerom na Leopoldov a Hlohovec. „Postupne vyčistíme celé Slovensko. A nielen od čiernych skládok,“ konštatuje Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody.