Deň 4. jún 1920. Dôležitý dátum v dejinách Slovákov. Ďakujeme, Trianon

Deň 4. jún 1920 sa zapísal do dejín nášho národného spoločenstva zlatými písmenami. V tento deň bola v Trianone podpísaná mierová zmluva s Maďarskom. Maďarsko v nej uznalo, že územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi patrí pod zvrchovanosť Česko-Slovenska ako nezávislého štátu s neporušiteľnými hranicami jeho územia.

Čo predchádzalo 4. júnu 1920?

Na sklonku mája 1918 slovenskí politickí činitelia na poradách v Martine odmietli spájať budúcnosť národa s Uhorskom a vyslovili sa za spojenie s Čechmi. V polovici septembra 1918 sa začala utvárať Slovenská národná rada. Jediný náš poslanec v Uhorskom sneme Ferdiš Juriga na parlamentnom zasadaní 19. októbra 1918 vyhlásil v jej mene samourčovacie právo a zvrchovanosť Slovákov.

Dňa 28. októbra bolo na veľkej manifestácii v Prahe vyhlásené samostatné Česko-Slovensko. O dva dni, 30. októbra, sa v Martine zišli predstavitelia slovenského politického a kultúrneho života a Deklaráciou slovenského národa dali na vedomie, že s Čechmi vytvoria spoločný štát.

Od začiatku novembra 1918 začalo české vojsko obsadzovať územie Slovenska, pričom neustále dochádzalo k ozbrojeným zrážkam s Maďarmi. V posledný októbrový deň roku 1918 došlo k prevratu aj v Budapešti a k moci sa dostala socialistami ovládaná Maďarská národná rada. Aby zabránila oddeleniu Slovenska, ponúkala širokú samosprávu. V marci 1919 bola v Budapešti dokonca vyhlásená autonómna Slovenská krajina. Zároveň však s cieľom zoslabenia slovenskej jednoty, podporovala Budapešť činnosť separatistickej Východoslovenskej národnej rady, ktorá sa začiatkom novembra 1918 na zhromaždení v Prešove vyslovila za ďalšie spolužitie východoslovenského národa s Maďarmi.

Obdobie chaosu vyvrcholilo po vpáde maďarských boľševikov v júni 1919 a vyhlásením Slovenskej republiky rád. Ale pokus ovládnuť Slovensko silou a pomocou sociálnej demagógie stroskotal. Definitívny koniec otrasov a chaosu priniesla mierová zmluva podpísaná s Maďarskom až po dlhých prieťahoch v zámku Trianon neďaleko Paríža 4. júna 1920.

Píše v knihe Slovenské dejiny pre každého historik Ivan Mrva.

Slovenské Hnutie Obrody: Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na likvidácii Uhorska – žalára národov a svojou prácou a obetou prispeli k tomu, že dnes môžeme žiť v druhej Slovenskej republike.

Niekoľko desiatok tisíc detí bolo deportovaných zo slovenského územia do maďarskej časti Uhorska s cieľom urobiť z nich Maďarov. Aj takéto bolo spolunažívanie v Uhorsku a aj preto sme sa museli rozísť.

Pamätáme na tých, ktorí oslobodili našu vlasť spod maďarskej okupácie.

 

  •  
  •  
  • 1
  •