Deň 4. jún 1920. Dôležitý dátum v dejinách Slovákov. Ďakujeme, Trianon

Deň 4. jún 1920 sa zapísal do dejín nášho národného spoločenstva zlatými písmenami. V ten deň bola v Trianone podpísaná mierová zmluva s Maďarskom. Maďarsko v nej uznalo, že územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi patrí pod zvrchovanosť Česko-Slovenska ako nezávislého štátu s neporušiteľnými hranicami jeho územia.

Čo predchádzalo 4. júnu 1920?

Na sklonku mája 1918 slovenskí politickí činitelia na poradách v Martine odmietli spájať budúcnosť národa s Uhorskom a vyslovili sa za spojenie s Čechmi. V polovici septembra 1918 sa začala utvárať Slovenská národná rada. Jediný náš poslanec v Uhorskom sneme Ferdiš Juriga na parlamentnom zasadaní 19. októbra 1918 vyhlásil v jej mene samourčovacie právo a zvrchovanosť Slovákov.

Dňa 28. októbra bolo na veľkej manifestácii v Prahe vyhlásené samostatné Česko-Slovensko. O dva dni, 30. októbra, sa v Martine zišli predstavitelia slovenského politického a kultúrneho života a Deklaráciou slovenského národa dali na vedomie, že s Čechmi vytvoria spoločný štát.

Od začiatku novembra 1918 začalo české vojsko obsadzovať územie Slovenska, pričom neustále dochádzalo k ozbrojeným zrážkam s Maďarmi. V posledný októbrový deň roku 1918 došlo k prevratu aj v Budapešti a k moci sa dostala socialistami ovládaná Maďarská národná rada. Aby zabránila oddeleniu Slovenska, ponúkala širokú samosprávu. V marci 1919 bola v Budapešti dokonca vyhlásená autonómna Slovenská krajina. Zároveň však s cieľom zoslabenia slovenskej jednoty, podporovala Budapešť činnosť separatistickej Východoslovenskej národnej rady, ktorá sa začiatkom novembra 1918 na zhromaždení v Prešove vyslovila za ďalšie spolužitie východoslovenského národa s Maďarmi.

Obdobie chaosu vyvrcholilo po vpáde maďarských boľševikov v júni 1919 a vyhlásením Slovenskej republiky rád. Ale pokus ovládnuť Slovensko silou a pomocou sociálnej demagógie stroskotal. Definitívny koniec otrasov a chaosu priniesla mierová zmluva podpísaná s Maďarskom až po dlhých prieťahoch v zámku Trianon neďaleko Paríža 4. júna 1920.

Píše v knihe Slovenské dejiny pre každého historik Ivan Mrva.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na likvidácii Uhorska – žalára národov a svojou prácou a obetou prispeli k tomu, že dnes môžeme žiť v druhej Slovenskej republike.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————–

Prečítajte si tiež: Trianon: Večné vyúčtovanie s Uhorskom? Či bude naozaj večné, záleží aj na nás

————————–

Niekoľko desiatok tisíc detí bolo deportovaných zo slovenského územia do maďarskej časti Uhorska s cieľom urobiť z nich Maďarov. Aj takéto bolo spolunažívanie v Uhorsku a aj preto sme sa museli rozísť.

Pamätáme na tých, ktorí oslobodili našu vlasť spod maďarskej okupácie.

 

 

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľmi novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľmi nášho dvojmesačníka vyplňte formulár TU a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds