Gabriel Hoffmann: Odsúdením prvého slovenského prezidenta bol spáchaný justičný zločin

Pred rokom 1989 sa úplne bežne ohýbali fakty, aby vyhovovali socialistickej propagande. Po roku 1989 ústavy na výskum dejín vypustili zo svojho názvu socialistické, no spôsoby práce a myslenie zostali rovnaké.

Zrejme neexistuje uspokojivá odpoveď, ktorá by bola prijatá pozitívne v otázke osobnosti Jozefa Tisa bez toho, aby druhá strana nemala voči tomu výhrady. Čo s určitosťou vieme je to, že mnohí, ktorí by mali trvať na očistení pamiatky Dr. Jozefa Tisa, ktorý bol v nespravodlivom procese odsúdený na trest smrti obesením, mlčia.

MUDr. Gabriel Hoffmann, významný lekár židovského pôvodu preskúmal archívy, v ktorých sa nachádzali dokumenty o deportáciách slovenských židov do koncentračných táborov. Po preskúmaní historických dokumentov sa stal spoluautorom knihy Zamlčaná pravda o Slovensku. V nej sa píše, že odsúdením Dr. Jozefa Tisa na trest smrti bol spáchaný justičný zločin. Potvrdili to aj historici (azda ten najvýznamnejší na Slovensku prof. Milan S. Ďurica, ktorý osobne preštudoval tisíce diplomatických a iných dokumentov s priamym alebo nepriamym vzťahom k prvej Slovenskej republike a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ho v roku 1990 vymenovalo za experta Komisie historikov na vypracovanie odborných štúdií k dejinám Slovenska 20. storočia – napísal knihu Dejiny Slovenska a Slovákov a tiež Životopisný profil Jozefa Tisa). Podľa MUDr. Gabriela Hoffmanna by mal byť Dr. Jozef Tiso vyzdvihnutý na oltár Cirkvi Kristovej. Kde ste slovenskí historici? Bojíte sa, že vás potomkovia zločineckej komunistickej éry označia za klérofašistov?

————————-

Prečítajte si tiež: Písal sa rok 1887. Vo Veľkej Bytči sa narodil prvý slovenský prezident

————————-

Kým nepochopíme, že sme pripustili nepriateľom slovenskej slobody a štátnosti nielen vyhlásiť prezidenta Tisa za zločinca, ale i odstrániť zo sveta úctyhodnú politickú a mravnú osobnosť, naše úsilia budú len pokusom o lepšiu budúcnosť. V Tisovi totiž nebol popravený iba jeden človek. Poprava prezidenta Tisa bola politická vražda, ktorú vykonali komunisti, liberáli a pohrobkovia čechoslovakizmu 18. apríla 1947 na našom slovenskom národe.

Chýba nám triezvy pohľad na Dr. Tisa. V médiách zaznievajú prevažne negatíva v súvislosti s touto osobnosťou slovenských dejín. Nie však médiá, ani politici by sa mali vyjadrovať a vynášať súdy bez náležitého a objektívneho preskúmania historických prameňov, ale práve erudovaní historici, ktorí by mali zastaviť toto jednostranné kritické meradlo. Pridal by som k tejto poznámke ešte výrok kanadského Slováka pána Štefana Polakoviča z roku 1981: Dr. Tiso tak za svojho života ako aj po svojej mučeníckej smrti mocne zasahuje do vývinu slovenského života.

Kým pri odchode iných národných velikánov národ vzal alebo berie na vedomie ich odchod s pocitom úcty a vďaky, v prípade Dr. Tisa ide o osobnosť, ktorá je naďalej živá podivným, ale nie menej pravdivým spôsobom v dušiach Slovákov.

Autor článku: Dávid Svitok

————————-

Prečítajte si tiež: Prvý slovenský prezident: Prestaňme sa hanbiť za to, že nám mama slovenskú pieseň spievala

————————-

 

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds