K rozhodnutiu ministerstva kultúry: Naším cieľom je zdravá spoločnosť

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky stoplo grantovú podporu LGBTI podujatí ako Dúhový pochod či Filmový festival inakosti. LGBTI aktivisti ako aj viacerí liberálni politici proti tomuto rozhodnutiu ministerky ostro vystúpili a dokonca plánujú iniciovať jej odvolanie.  Informujú médiá.

Opätovne zdôrazňujeme: Sexualita je intímnou vecou každého jednotlivca. Rozhodne nepatrí k veciam vhodným na verejnú propagáciu, zvlášť ak ide o tendencie, ktoré nenapomáhajú životaschopnosti a rozvoju nášho spoločenstva. A to navyše spôsobom, ktorý nie je ani kultúrny, ani konštruktívny a je skôr provokáciou ako riešením problému. 

Ďalej pripomíname, že každá spoločnosť, ktorá sa vydala cestou porušovania prirodzených zákonov a ničenia overených hodnôt vlastnej kultúry sa stala napokon obeťou chybne chápanej tolerancie na úkor zdravých síl vlastného rozvoja. Naším cieľom je zdravá a životaschopná spoločnosť, ktorej súčasti, predovšetkým tradičná, normálna rodina, ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi, si plnia svoju funkciu. Iba takáto spoločnosť je schopná zabezpečiť životaschopnosť nášho národa.  

Preto rozhodnutie ministerstva kultúry, neudelil dotácie, z peňazí slovenských daňových poplatníkov, na podporu zločineckej agendy LGBTI považujeme za správne.

Z našich programových téz vyberáme:

Budeme klásť osobitný dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina, rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame politickú agendu LGBTI a multikulturalizmu.

Záber z minuloročného pochodu Hrdí na rodinu. V pozadí vlajky bieleho dvojkríža, vlajky Slovenského Hnutia Obrody. Pochod sme podporili našou účasťou.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds