SHO: Volebný program vám predstavíme 28. októbra. V deň výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Slovenky, Slováci, dámy a páni. V týchto dňoch pracujeme na tvorbe volebného programu Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru v blížiacich sa voľbách do NR SR. Náš volebný program nebude obsahovať frázy až alogické marketingové konštatovania, ale bude to program, ktorý bude vychádzať aj z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Členovia predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody. Zľava: Radomír Pikna, Alžbeta Szénásiová, Pavol Poprocký, Štefan Polačik, Róbert Švec, Pavol Skýpala, Daniela Fratričová, Martin Frivaldský a Marián Chudý.

Okrem iného, bude náš volebný program vychádzať aj z nasledujúcich myšlienok:  

Uchránime Slovensko pred deštrukčnou liberálnou politikou pretláčajúcou najrôznejšie sexuálne deviácie a gender ideológiu zhubnú pre normálnu spoločnosť.

Prinavrátime Slovensku potravinovú sebestačnosť, ktorá je v súčasnosti na historickom minime.

Zabezpečíme, aby sa na Slovensku pestovali len ekologicky čisté potraviny a geneticky modifikované produkty sa stali zakázanými.

Vybudujeme slovenskú sieť predajní, v ktorých sa budú predávať najmä výrobky slovenských živnostníkov a podnikateľov.

Podporíme družstvá a v maximálnej možnej miere obnovíme rastlinnú a živočíšnu výrobu.

S okamžitou platnosťou zastavíme masívne výruby slovenských lesov pre účely biznisu a zavedieme tvrdé tresty za porušovanie tohto zákazu, ochránime strategické slovenské suroviny a prírodné zdroje.

Podporíme malé a stredné podniky, zrušíme daňové prázdniny a dotácie pre všetkých zahraničných investorov, ktorí nedodržiavajú zákony či zámerne tlačia mzdy smerom nadol.

V maximálnej možnej miere znížime daňovo-odvodové zaťaženie pre živnostníkov a malých a stredných podnikateľov.

Spustíme diverzifikáciu ekonomiky s cieľom zníženia závislosti slovenskej ekonomiky výlučne na automobilovom priemysle.

Zasiahneme proti mimovládnym organizáciám, ktoré robia podvratnú činnosť, zastavíme im financovanie zo štátneho rozpočtu a v prípade nedodržiavania zákona ich vykážeme z územia Slovenskej republiky.

Konečne zavedieme hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť politikov a verejných činiteľov. Budeme tvrdo postupovať proti korupcii, daňovým a iným ekonomickým trestným činom.

Zariadime, aby povinné zdravotné odvody Slovákov putovali len do štátnej zdravotnej poisťovne.

Podporíme mladé rodiny výstavbou nových bytov, bezúročnými štátnymi pôžičkami a zvýšenými príspevkami na každé narodené dieťa.

Ochránime naše deti pred zhubným vplyvom liberalizmu a vymývaním mozgov na školách, zakážeme vstup politikov a členov mimovládnych organizácií do škôl.

Zrušíme súkromných exekútorov a DPH na exekúcie, exekúcie budú môcť vykonávať len štátni exekútori.

Zabezpečíme, aby výška minimálneho dôchodku a minimálnej mzdy bola na takej úrovni, aby naši dôchodcovia a pracujúci dôstojne žili a nie živorili.

Dostaviame diaľnice a v čo najväčšej možnej miere zrekonštruujeme dopravnú infraštruktúru, prioritou bude dostavanie úsekov diaľnice D1 a spojenie západu našej vlasti s východom.

Zabezpečíme, aby našej krajine nikto nevnútil akýkoľvek zákon pretláčajúci prerozdeľovanie migrantov a nevzal suverenitu v azylovej oblasti.

Odmietneme akékoľvek snahy o centralizáciu a hlbšiu integráciu v rámci EÚ a budeme rozvíjať spoluprácu v rámci V4 s cieľom efektívnejšieho odolávania tlakom a diktátu Bruselu.

Zabezpečíme, aby SR neprišla už ani o kúsok svojej suverenity a vynaložíme maximálne úsilie na prinavrátenie čo najviac kompetencií z Bruselu domov.

Členovia nášho hnutia, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia v obci Jazernica, v okrese Turčianske Teplice. Stretnutie sa uskutočnilo 1. septembra, v deň štátneho sviatku – Dňa Ústavy SR.

Určite sa pýtate: A kde na to vezmú peniaze? Odpovedáme: V našom štáte je dosť peňazí, ale zle sa s nimi hospodári a súčasná štandardná mafia, ktorá nám dočasne vládne veľkú časť verejných financií aj rozkradne v súlade so zákonom. O spôsobe ako zabezpečíme financovanie našich opatrení vás budeme informovať 28. októbra, kedy vám predstavíme volebný program Slovenského Hnutia Obrody.

Slovensko má v nastávajúcich parlamentných voľbách možnosť voliť proslovenskú politickú alternatívu – Slovenské Hnutie Obrody, ktorého hlavnými prioritami sú zachovanie štátnej suverenity, súčasnej podoby slovenskej spoločnosti, tradičných morálnych, etických a rodinných hodnôt, ochrana národa, jeho identity, kultúry, zvykov a tradícii a hlavne ochrana a pomoc jeho občanom! A to ako v sociálnej, zdravotnej, bezpečnostnej, právnej či kultúrnej oblasti. Pretože inak čaká Slovensko rovnaký, ba po prípadnom uchopení moci liberálmi ešte väčší marazmus ako prežíva dnes, pretože dané kruhy sú okrem pokračovania v súčasných korupčných praktikách štandardných politikov pripravené súčasnú spoločnosť ešte aj zliberalizovať a štát rozpredať a zapredať zahraničiu.

Reč je nielen o ďalších zbesilých privatizáciách a rozkrádačkách či „reformách“, rozumej likvidácii základných zákonov ochraňujúcich občanov, ale aj o zriadení amerických základní na našom území a prijatí nových promigračných a genderových paktov, ktoré sa zahraničným liberálnym kruhom doposiaľ do našej legislatívy nepodarilo pretlačiť.

A to by malo byť výstrahou pre každého občana, ktorému aspoň minimálne záleží na Slovensku, slovenskom národe a súčasnej podobe slovenskej spoločnosti.

————————

Prečítajte si tiež: Písal sa rok 1848: Štúrovci ustanovili SNR ako vrcholný orgán Slovákov v boji za naše práva

————————

Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody: Ľudovíta Štúra považujeme za najväčšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik alebo Hlinka. Tak, ako v čase maďarizácie, Ľudovít Štúr proti silám temnoty a zla postavil vlastenectvo, ako lásku k národu a otčine, tak je dnes našou úlohou postaviť proti silám liberalizmu, silám temnoty a zla, opäť vlastenectvo, ako lásku k nášmu národu a štátu. A to je jedna z úloh pre nás, pokračovateľov štúrovcov. A aj túto úlohu splníme do poslednej bodky.

Členovia Slovenského Hnutia Obrody počas Jánošíkových dní v Terchovej.

————————–

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————-

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds