Pamätník Štúra v Štúrove prekáža, ale pamätník zločinca Esterháziho nie

V Štúrove, ktoré je pomenované po najvýznamnejšom Slovákovi miestna samospráva a niektorí občania, ktorí duchovne poblúdili, sa snažili znemožniť odhalenie pamätníka Ľudovíta Štúra. Je veľmi dobré, že celospoločenský tlak dosiahol to, že pamätník bude nakoniec odhalený.

V súvislosti s iniciatívou odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove, vyšli na povrch aj iné skutočnosti. Napríklad aj tá, že v meste, ktorého vedenie sa bránilo odhaliť pamätník muža, po ktorom je pomenované, nebol žiadny problém odhaliť na mestskom pozemku pamätník vojnového zločinca Esterháziho. Áno, je to ten Ján Esterházi, ktorý velebil maďarskú iredentu a snahy o pripojenie Slovenska k Maďarsku pred druhou svetovou vojnou a po vojne bol odsúdený, okrem iného, aj za vlastizradu. Podľa historika Ladislava Deáka, Esterházi spolupracoval s Nemcami pri naplnení cieľov maďarského revizionizmu. Po uzavretí Mníchovskej dohody, ktorú Esterházi uvítal, odcestoval do Budapešti, kde mal pripraviť pôdu na pripojenie Slovenska k Maďarsku.

Ľudovíta Štúra považujem za najväčšieho Slováka v našich dejinách. On položil základy moderného slovenského národa, základy, na ktoré nadviazali ďalšie významné slovenské osobnosti, akými boli aj Štefánik alebo Hlinka. Aj vďaka Štúrovi dnes máme náš štát, druhú Slovenskú republiku. Je nehorázne, aby sa väčšinový národ na svojom území musel doprosovať toho, aby mohol na slovenskom území, v slovenskom meste odhaliť pamätník muža, po ktorom je mesto pomenované.

V budúcnosti sa musí urobiť poriadok aj v otázke umiestňovania pamätníkov na slovenskom území. Optimalizácia je nevyhnutná. Evidentne, rozsiahle kompetencie v otázke pamätníkov v rukách samosprávy, sú ďalším chorým prvkom na slovenskej politickej scéne.

Autor článku Róbert Švec je predseda SHO.

V Štúrove, v meste, ktorého vedenie sa bránilo odhaliť pamätník muža, po ktorom je pomenované, nebol žiadny problém odhaliť na mestskom pozemku pamätník vojnového zločinca Esterháziho.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds