Pavol Poprocký: Zveľaďujme slovensko-maďarské vzťahy. A aj vzťahy v rámci V4. Ale úprimne!

V Ostrihome pri príležitosti 20. výročia obnoveného Mosta Márie Valérie rečnili premiéri Slovenska a Maďarska.

Kým Heger aj túto príležitosť nemiestne zneužil na propagáciu opichávania experimentálnou gebuzinou, Orbán znovu vypúšťal ľúbezné slová o slovensko-maďarskej spolupráci, ako napríklad: „Nepriateľstvo medzi krajinami strednej Európy je nezmyselné. Zárukou nášho prežitia je priateľstvo a uzatváranie spojenectva,“ či „Most Márie Valérie zostáva symbolom, ktorý odkazuje, že budúcnosťou Európy sme my. Nedovoľme nikomu znova zbúrať mosty medzi nami.“

Krásne slová, s ktorými sa, ako úprimný priateľ férovej spolupráce v rámci V4, plne stotožňujem… ALE!

Neviem, neviem, nakoľko boli tieto slová úprimné, keďže sa ten istý Orbán snaží ovplyvňovať dianie hlavne na slovenskom juhu a prostredníctvom jeho vládou zaplatených žoldnierov aktívne zasahuje do vnútroštátnych vecí Slovenskej republiky.

Toto nie je spolupráca, ale nabúravanie suverenity suseda a podrývanie jeho autority v očiach jeho obyvateľov. A to veru pekné, priateľské, a prijateľné nie je a dovtedy, kým sa jeho slová nestretnú s realitou, a maďarská vláda sa neprestane miešať do našich záležitostí, nebudú pre mňa Orbánove slová ničím iným, ako falošnou piesňou, ktorú spieva hluchému alebo iba detsky naivnému publiku, ktoré mu dvorne tlieska. A poniektorí aj tancujú.

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody a náš človek na otázky etnické a národnostné, s dôrazom na slovenský juh.

———————–

Prečítajte si tiež: SHO: Orbán by chcel získať slovenskú pôdu a aj vodu. Pavol Poprocký mu poslal tvrdý odkaz

———————–

Mgr. Pavol Poprocký pôsobí v okrese Rimavská Sobota. Vyštudoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra. Zdroj fotky: SHO.sk

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds