Voľby 2020: Volebný program SHO. Kde na to vezmeme? Budeme revitalizovať a optimalizovať

Počas diskusií s vami konštatujete, priatelia, že sa vám páči náš volebný program a že nás chcete vo voľbách podporiť svojím hlasom. Ďakujeme vám.

Zároveň sa nás pýtate, že kde na realizáciu našich zámerov vezmeme peniaze.

————————

Prečítajte si tiež: Voľby 2020: Prestavujeme vám kandidátnu listinu SHO. Hrdo a dôstojne

————————

Nech sa páči. Našu odpoveď na vašu otázku sme zhrnuli do niekoľkých bodov:

Zamedzíme odlivu niekoľkých miliárd eur prostredníctvom korupcie, čiernej a šedej ekonomiky a sprísnime zákony za daňové a ekonomické delikty.

V maximálnej možnej miere zastavíme daňové úniky, ktoré predstavujú približne 1,5 miliardy eur ročne.

Zoptimalizujeme dotácie a granty mimovládnemu sektoru.

S povinnými zdravotnými odvodmi už nebudú môcť podnikať súkromné spoločnosti, a tým zabezpečíme, že niekoľko 100 miliónov eur ročne zostane v slovenskom štátnom rozpočte.

Zavedieme digitálnu daň. Nadnárodné spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku a vytvárajú tu zisk, budú na Slovensku platiť aj dane.

Zastavíme odliv ziskov do zahraničia.

Zastavíme všetky nepotrebné a nerentabilné nákupy vojenskej techniky.

Obmedzíme sociálne dávky občanom, ktorí nijako neprispievajú do štátneho rozpočtu, ale zneužívajú sociálny systém.

Zastavíme vyplácanie príspevkov do niektorých medzinárodných organizácií.

Vykonáme audity, zrušíme všetky pre štát nevýhodné zmluvy a vyrokujeme nové.

Znížime mzdy poslancov a verejných činiteľov na dvojnásobok priemernej mzdy a trojnásobok u vládnych predstaviteľov a prezidenta.

Zoptimalizujeme výdavky jednotlivých ministerstiev a úradov.

————————-

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

————————-

Dámy a páni. Sme Slovenské Hnutie Obrody a my obnovíme poriadok v našom štáte tak, aby Slováci pracovali v prvom rade na seba a pre seba. Všetko ostatné je druhoradé až nepodstatné.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds