Podporujeme iniciatívu ministerstva kultúry: Každý občan musí ovládať slovenský jazyk

Ministerstvo kultúry SR tento týždeň rozposlalo politickým stranám a hnutiam list, v ktorom ich vyzýva, aby rešpektovali zákony a Ústavu SR v otázke používania štátneho jazyka na celom území Slovenskej republiky v blížiacej sa predvolebnej kampani pred voľbami do NR SR.

Podstatou informácie o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov je snaha prispieť k zvyšovaniu úrovne slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva kultúry SR Barbora Palovičová.

„Informácia oboznamuje všetkých adresátov, ktorým je určená, o spôsobe a správnom používaní štátneho jazyka v textoch na predvolebných bilbordoch v zmysle zákona. Nijako nepopiera používanie jazykov národnostných menšín, ktorých použitie na predvolebných bilbordoch však musí byť v súlade so zákonom o štátnom jazyku,“ zdôraznila. Potvrdila, že informácia bola vypracovaná na základe písomných podnetov a sťažností občanov.

„V prvom polroku 2019 sme na ministerstve kultúry zaregistrovali 22 podnetov upozorňujúcich na porušenie zákona o štátnom jazyku, z ktorých päť sa týkalo bilbordov propagujúcich politické strany a hnutia. V druhom polroku sú to zatiaľ dva podnety, z ktorých jeden poukazuje na porušenie zákona o štátnom jazyku na textoch bilbordov. Z celkového počtu 24 tohtoročných podnetov boli dva odstúpené na ministerstvo kultúry na priame vybavenie z orgánov Policajného zboru SR, pričom obidva sa týkali porušenia zákona,“ spresnila Palovičová.

Na spomínaný problém poukazujeme už dlhodobo, naposledy v súvislosti s eurokampaňou šovinistickej a revizionistickej SMK, ktorá na svojich bilbordoch na slovenskom juhu uverejnila prvú strofu maďarskej hymny, ale iba v maďarskom jazyku, čo bola bez najmenších pochýb zjavná a vedomá provokácia! O kauze sme písali TU.

Slovenské Hnutie Obrody plne podporuje iniciatívu ministerstva kultúry, pretože sme presvedčení o tom, že niektorí politici a politické organizácie vedome porušujú platné zákony a aj slovenskú ústavu v oblasti používania štátneho jazyka, o čom napokon svedčí aj skutočnosť, že ministerstvo kultúry niektoré podnety od občanov odstúpilo na priame vybavenie polícii, keďže sa jednalo o porušenie zákona.

Na Slovensku musí byť slovenský jazyk činiteľom, ktorý spája všetkých občanov našej vlasti. Nikto nemôže jazyk iného národa povyšovať na území Slovenskej republiky nad štátny jazyk. Každý občan musí ovládať slovenčinu, aby sa mohol plnohodnotne uchádzať o dôstojné uplatnenie v spoločnosti. Nevyhnutnou podmienkou k spoločenskému uplatneniu je ovládanie štátneho jazyka. 

Na spomínaný problém poukazujeme už dlhodobo, naposledy v súvislosti s eurokampaňou šovinistickej a revizionistickej SMK, ktorá na svojich bilbordoch na slovenskom juhu uverejnila prvú strofu maďarskej hymny, ale iba v maďarskom jazyku, čo bola bez najmenších pochýb zjavná a vedomá provokácia!

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds