Programové tézy SHO: Slováci musia v prvom rade pracovať na seba a pre seba

V sobotu 18. mája sa členovia predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody stretli na pracovnom rokovaní v Nitre.  

Jedným z hlavných bodov rokovania predsedníctva bola novelizácia programových téz nášho hnutia. Programové tézy SHO sú a budú východiskom pre volebný program, ktorým sa bude Slovenské Hnutie Obrody uchádzať o dôveru občanov vo voľbách do NR SR.

Do našich programových téz boli doplnené tieto body:

Silná a konkurencieschopná vrstva slovenských živnostníkov a podnikateľov je pre nás priorita a preto:

V prvom rade budeme podporovať slovenských živnostníkov a podnikateľov.

Budeme podporovať zavedenie digitálnej dane. Nadnárodné firmy, ktoré vytvárajú zisky na Slovensku, musia na Slovensku platiť aj dane.

Prax ukazuje, najmä na slovenskom juhu, že školstvo v rukách samosprávy, je ďalším chorým prvkom na slovenskej politickej scéne, ktorý musíme eliminovať a preto:

Presadíme, aby bolo školstvo v rukách štátu, vrátane zriaďovateľských kompetencií.

Z našich téz vyberáme: 

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. Poľnohospodárska politika SR musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Budeme klásť osobitný dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina, rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame politickú agendu LGBTI a multikulturalizmu.

Budeme sa usilovať o národne orientovanú a prorodinnú politiku kladúcu dôraz na ochranu rodiny a života od počatia po prirodzenú smrť.

Podporujeme sprísnenie dohľadu a kontroly štátu nad vykonávaním exekučnej činnosti.

Odmietame politiku Bruselu kriminalizujúcu legálnych vlastníkov strelných zbraní a nezmyselné sprísňovanie podmienok pre ich legálnu držbu pod rúškom boja proti terorizmu.

Programové tézy nášho hnutia si môžete prečítať  TU.

Budeme pracovať v prvom rade, ako národ, na seba a pre seba a až potom budeme brať ohľad na záujmy iných. To je postoj a politika hrdých národov a my sa postaráme o to, aby boli Slováci opäť hrdí a sebavedomí.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds