Volebný program SHO: Zavedieme inštitút návykovosti na prácu. Poberanie dávok už nebude živnosť

Slovenky, Slováci. Dámy a páni. Predstavujeme vám volebný program Slovenského Hnutia Obrody, ktorým sa budeme uchádzať o vašu dôveru vo voľbách do NR SR.

Náš volebný program z veľkej časti vychádza z vašich podnetov, z vášho – nášho každodenného života, úprimnej snahy zmeniť smerovanie našej vlasti a hlavne, zo zdravého sedliackeho rozumu.

Budeme radi, ak nám napíšete k nášmu volebnému programu vaše názory, postrehy, prípadne pripomienky. Kontaktovať môžete podpredsedu nášho hnutia Štefana Polačika na podpredseda@sho.sk 

Postupne vám predstavíme naše návrhy, ktoré zrealizujeme v rámci jednotlivých ministerstiev.

————————-

Prečítajte si tiež: Predstavujeme vám volebný program SHO: Alternatíva pre Slovensko

————————-

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky      

Slovenskí zamestnávatelia, živnostníci a zamestnanci na prvom mieste:

V prvom rade podporíme slovenských živnostníkov a podnikateľov.

V maximálnej možnej miere zrovnoprávnime tuzemských a zahraničných zamestnávateľov.

Zrušíme daňové prázdniny a dotácie pre všetkých, ktorí nedodržiavajú zákony či zámerne znižujú výšku miezd.

Zabránime vývozu ziskov z územia Slovenska a sprísnime kontroly dodržiavania zákonov v oblasti plnenia si daňovej povinnosti.

Navrhujeme 28 dní dovolenky pre pracujúcich.

Budeme presadzovať národne orientovanú a prorodinnú politiku kladúcu dôraz na ochranu rodiny a života od počatia až po prirodzenú smrť.

Postaráme sa o dôchodcov:

V prvej fáze zvýšime minimálny dôchodok jednorázovo o 100 eur.

Postupne zavedieme spravodlivé vyplácanie dôchodku podľa zásluhovosti.

Vybudujeme moderné sociálne zariadenia pre dôchodcov, ktoré budú dostupné pre všetky sociálne vrstvy.

Zvýhodníme ekonomicky aktívne rodiny:

Budeme klásť osobitý dôraz na rozvoj zdravej a životaschopnej spoločnosti, ktorej základným pilierom je tradičná rodina. Rodina ako spoločenstvo muža a ženy s deťmi.

Odmietame zločinecké agendy LGBTI a multikulturalizmu.

Budeme vytvárať priaznivé podmienky pre pracujúcich rodičov.

V maximálnej možnej miere znížime DPH na výrobky určené pre deti do 3 rokov.

Zvýšime rodičovský príspevok na dieťa, ktorý budeme prísne viazať na starostlivosť o dieťa a na pravidelnú školskú dochádzku, s reálnymi sankciami pre rodičov za zanedbávanie mravnej výchovy detí.

Výstavbou nájomných bytov a bezúročnými štátnymi pôžičkami pre mladé rodiny zastavíme klesajúcu pôrodnosť ekonomicky aktívnych občanov.

Matky so 4 a viac deťmi, s minimálnym stredoškolským vzdelaním a odpracovaním 10 rokov, úplne oslobodíme od daní z príjmov.

Postupne zavedieme príspevky na nákup automobilov pre rodiny s 3 a viac deťmi.

Zvýšime štátny príspevok na základné potreby súvisiace s narodením dieťaťa.

Predĺžime lehotu čerpania materskej dovolenky.

Zavedieme okamžité náhradné výživné matkám/otcom, ktorí sa starajú o dieťa. Toto výživné si následne bude štát vymáhať od dlžníkov.

Poskytneme štátnu podporu na vytvorenie nových miest pre deti v materských školách a iných zariadeniach starajúcich sa o deti.

Zavedieme inštitút návykovosti na prácu. Dlhodobo nezamestnaní poberatelia sociálnych dávok budú mať povinnosť byť k dispozícii  úradu práce, ktorý bude úzko spolupracovať s podnikateľmi, ktorí budú predkladať úradu práce požiadavky na zapojenie nekvalifikovaných pracovníkov do pracovného procesu počas sezónnych alebo nárazových, krátkodobých prác. Podnikateľ týmto pracovníkom zabezpečí iba stravu, prepravu a poistenie.

Celistvosť rodín je dôležitá. Každému občanovi do 26 rokov znížime daň z príjmu na 10% a každému  občanovi, ktorý sa presťahuje naspäť na územie Slovenskej republiky odpustíme daň z príjmu prvé dva roky po jeho návrate. Naším cieľom je udržať mladých Slovákov doma a umožniť zahraničným Slovákom vrátiť sa späť k rodine.

Postaráme sa, aby nik nesiahol na zastropovanie dôchodkového veku.

Zrušíme pracovné agentúry, ktoré deformujú pracovný trh.

Zabezpečíme, aby všetci zamestnanci, ktorí slúžia pohotovostné služby, mali zapletené celé pohotovostné služby, nie iba zásah počas služby.

————————

Prečítajte si tiež: Volebný program SHO: Reklamy na alkohol, pôžičky a lieky? Nebudú

————————

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds