Projekt Staráme sa: Už aj Karinka a Janko od Lučenca sú súčasťou nášho projektu

V stredu 17. júla sme navštívili a poskytli pomoc dvom deťom a ich mame Danke, ktorá sa o nich stará sama. Sama, ale snaží sa, aby z jej detí vyrástli normálni, slušní a zodpovední ľudia, ku čomu ich aj vedie. A my jej v tom budeme pomáhať

Tiež sme navštívili rodinu, ktorá býva pri meste Hnúšťa. Životom ťažko skúšaná Katarína sama vychováva 2 školopovinné deti a jej zdravotný stav je zlý, až alarmujúci oslávila krásne životné jubileum – 50 rokov. Pri tejto príležitosti sme jej, popri našej pravidelnej pomoci, popriali v mene nášho úspešného sociálneho projektu hlavne veľa zdravia a životných síl a podarovali sme jej ruže v črepníku, ktoré jej, pevne veríme, ešte dlho budú robiť radosť v záhradke pred domom.

Aj o tomto je náš projekt, ktorý, ako stále hovoríme, nie je len o materiálnej pomoci, ale aj o duchovnej pomoci, ktorá dokáže povzbudiť a potešiť každého človeka.

Pretože pekné slovo, súcitnosť a povzbudenie znamená pre slabého oveľa viacej, než akýkoľvek materiálny statok.