Projekt Staráme sa: VYHODNOTENIE našich sociálnych aktivít za rok 2023

Dámy, páni a podporovatelia nášho projektu Staráme sa.

Započal rok 2024 a našou milou povinnosťou voči vám je vyhodnotiť aktivity v našom sociálnom projekte za rok 2023.

Bez dlhých viet a zbytočných omáčok, čísla na stôl. V minulom roku sme uverejnili vyše 90 mediálnych výstupov z pomoci sociálne slabým rodinám po celom Slovensku. V priemere to znamená, že sme pomohli približne každý 4 deň počas minulého roka. A to si zaslúži nielen potlesk, ale aj obdiv.

Áno, takúto mohutnú pomoc rodinám v núdzi sme mohli realizovať najmä vďaka vašej materiálnej pomoci a finančným príspevkom.

Pomáhali sme nielen potravinami, ale aj oblečením, školskými pomôckami, drevom na kúrenie… , ale pomoc ľuďom v núdzi sme realizovali aj prostredníctvom darovania krvi. Pravdaže na deti z rodín sme mysleli aj pred začiatkom školského roka, počas MDD, sv. Mikuláša a Vianoc.

Všetky naše sociálne aktivity v projekte si môžete pozrieť TU.

Projekt Staráme sa je jedinečným a originálnym projektom na proslovenskej scéne, od roku 2011, a existovať môže najmä vďaka vašim finančným darom a tiež prostredníctvom 2% z daní TU.

A čo nás čaká v roku 2024? Aktivity, aktivity, aktivity… pretože, žiaľ, čím ďalej viac a viac rodín ekonomicky upadá a budú potrebovať našu pomoc. Veríme a vieme, že sa na vás, dámy a páni, budeme môcť spoľahnúť aj v roku 2024.

Pomáhať môžete aj pravidelne, stačí, ak si na svojich účtoch nastavíte trvalé príkazy, napríklad na symbolickú sumu 24 eur a do správy pre príjemcu napíšte: Dar – projekt Staráme sa.

Číslo účtu nášho o. z. SHO na ktorý môžete posielať vaše dary je: SK32 5600 0000 0002 2911 7004

V mene rodín v núdzi ďakujeme.

Naše dlhoročné aktivity sú jasným dôkazom toho, že pomáhame adresne a zodpovedne. A sme na to hrdí.

Vaše Slovenské Hnutie Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: FOTO: Trojkráľová pomoc dievčatá z okresu Čadca potešila. A nás potešilo…

————————-

Zdroj fotky: SHO.sk

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds