SHO: Liberálne elementy by chceli meniť preambulu slovenskej ústavy. Róbert Švec reaguje

Ani takmer 30 rokov od prijatia Ústavy druhej Slovenskej republiky (1. september 1992) sa niektoré liberálne neslovenské elementy, vrátane šovinistov a revizionistov rôzneho mentálneho stupňa, nevedia zmieriť s tým, že preambula slovenskej ústavy začína slovami: My, národ slovenský… Prekáža im princíp národný. A dožadujú sa, aby preambula začínala napríklad slovami: My, občania Slovenskej republiky… Aby bol vyzdvihnutý princíp občiansky.

Takže pekne po poriadku! Slovenský národ je štátotvorný národ, tak tomu bolo, je a aj bude. A preto preambula začína slovami: My, národ slovenský… Áno, je to princíp národný a tak je to správne! ALE. Tvorcovia ústavy veľmi správne do preambuly zakomponovali aj to, že Slováci na slovenskom území nažívajú spoločne s národnostnými menšinami a etnickými skupinami, tak tomu bolo, je a aj bude. A to je princíp občiansky a tak je to správne!

A preambula ústavy predsa končí slovami … teda my, občania Slovenskej republiky.

Tak potom sa pýtam, buď liberálne neslovenské elementy nevedia čítať alebo sú také hlúpučké. Alebo je tu ešte jedna možnosť! A to tá, že sa snažia demontovať národný princíp štátu slovenského a chcú z neho spraviť liberálne multi-kulti spoločenstvo. Tak to teda NIE!

A aj preto, aby sme sa presvedčili o tom, ako liberáli, šovinisti, revizionisti… zavádzajú a klamú, prečítajme si spoločne preambulu našej ústavy…

My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave…

Krásne! Ďakujem tvorcom slovenskej ústavy za úžasnú preambulu na ktorú som hrdý!

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: FOTO. Banská Bystrica: Aj v našom meste diskutovali zodpovední ľudia. SHO: Nasleduje Trenčín

————————-

Ústavu Slovenskej republiky prijala Slovenská národná rada 1. septembra 1992. Zdroj fotky: Internet

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—–

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds