SHO: Tódová, Šimečka, Vašečka a Leško chcú zachraňovať demokraciu. Róbert Švec im naložil…

Dámy a páni. Monika Tódová diskutuje s Martinom M. Šimečkom, Michalom Vašečkom a Mariánom Leškom o tom ako zachrániť demokraciu.

Konštatujem: Ľudia, ktorí na Slovensku šíria manipulatívnu liberálnu propagandu a podieľajú sa na mediálnom krágľovaní ľudí s iným, ako liberálnym názorom, sa hrajú na záchrancov demokracie.

Pretože…

Napríklad taký „demokrat“ Leško: Od roku 1982 bol redaktorom týždenníka vydávaného Ústredným výborom Komunistickej strany Slovenska Nové slovo, bol aktívnym členom Komunistickej strany.

A čo „demokrat“ Šimečka: Kovaný odporca obnovenia slovenskej štátnosti a zarytý zástanca nedemokratického čechoslovakizmu. A ako bonus: Šimečka označil Georga Sorosa za svojho priateľa a priznal, že Soros svojimi peniazmi ovplyvňoval voľby na Slovensku.

„Demokratka“ Tódová, áno tá pochybná novinárka Tódová, autorka mnohých tendenčných článkov, ktorá si myslí, že novinári sú posvätné kravy a nikto sa na nich nemôže ani pozrieť prísnym pohľadom.

„Demokrat“ Vašečka, sociológ, ktorý svojimi manipulatívnymi mediálnymi výstupmi sa podieľa na budovaní súčasného zločineckého režimu – liberálnej demokracie.

A všetci štyria sú aj horliví zástancovia budovaniu kultu osobnosti dočasnej… Zuzany Čaputovej, ktorú nekriticky velebia.

Majú spoločnú prítomnosť a preto ich čaká aj spoločná budúcnosť. Dozviete sa ju TU.

Tak táto úplatná štvorka ide zachraňovať demokraciu na Slovensku. Božinku, Božinku, to je ale bordel mediálny.

Autor článku Róbert Švec je predseda Slovenského Hnutia Obrody.

————————-

Prečítajte si tiež: Noviny Právo Národa: Je Zuzana Č. americká agentka? Róbert Švec nahlas a priamo

————————-

Všetci štyria sú horliví zástancovia budovaniu kultu osobnosti dočasnej… Zuzany Čaputovej, ktorú nekriticky velebia. Zdroj obrázku: Internet

———————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–—

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds