SHO ukončilo spoluprácu s občianskymi združeniami SPD a ART MATEHORN. Dôvod?

Dámy a páni. Dňa 2. júna 2019 sme vás informovali, že Slovenské Hnutie Obrody sa dohodlo s predstaviteľmi občianskeho združenia SPD na spolupráci a aj spoločnom postupe v parlamentných voľbách 2020.

Dňa 8. júna 2019 sme vás taktiež informovali, že naše hnutie v snahe spájať proslovenské sily sa dohodlo s predstaviteľmi občianskeho združenia ART MATEHORN na spolupráci a aj spoločnom postupe v parlamentných voľbách 2020.

Dňa 8. decembra 2019 členovia predsedníctva Slovenského Hnutia Obrody jednohlasne rozhodli, že Slovenské Hnutie Obrody ukončuje dnešným dňom spoluprácu so spomínanými občianskymi združeniami z dôvodu, že ich predstavitelia sa ukázali ako nedôveryhodné osoby, pre ktorých slová lojalita a vzájomná dohoda nič neznamenajú, a s ktorými naše hnutie nechce mať nič spoločné, nemá záujem s nimi ďalej komunikovať a ani spolupracovať.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds