Volebný program SHO: Slováci musia v prvom rade pracovať na seba a pre seba

V nedeľu 1. septembra, v deň štátneho sviatku Slovenskej republiky – Dňa Ústavy SR, sa viacerí členovia nášho hnutia stretli v obci Jazernica, v okrese Turčianske Teplice v Žilinskom kraji. Hlavným bodom výjazdového rokovania bola príprava volebného programu Slovenského Hnutia Obrody pre nadchádzajúce parlamentné voľby.

V diskusii odznelo veľa podnetných a zaujímavých námetov, ale nie od zeleného stola, ale podnetov z reálneho života, podnetov, ktoré trápia a hnevajú zodpovedných občanov našej vlasti, pretože ich musíme, všetci spoločne, žiť každý deň.

Podnety z výjazdového rokovania, ako aj vaše podnety, kamaráti, ktoré ste nám už poskytli, budú zapracované do nášho volebného programu, ktorý bude schvaľovať predsedníctvo nášho hnutia na svojom zasadnutí 26. októbra a ktorý následne predstavíme verejnosti.

Ak máte záujem sa podieľať na tvorbe nášho volebného programu, môžete kontaktovať Štefana Polačika mailom na podpredseda@sho.sk.

S diskusným príspevkom vystúpila aj Katarína Boková, regionálna zástupkyňa SHO pre okres Martin.

Okrem iného, bude náš volebný program vychádzať aj z nasledujúcich myšlienok, ktoré odzneli počas pracovného stretnutia a ktoré sú názorným príkladom toho, akým smerom sa diskusia uberala: 

Uchránime Slovensko pred deštrukčnou liberálnou politikou pretláčajúcou najrôznejšie sexuálne deviácie a gender ideológiu zhubnú pre normálnu spoločnosť.

Prinavrátime Slovensku potravinovú sebestačnosť, ktorá je v súčasnosti na historickom minime.

Zabezpečíme, aby sa na Slovensku pestovali len ekologicky čisté potraviny a geneticky modifikované produkty sa stali zakázanými.

Vybudujeme slovenskú sieť predajní, v ktorých sa budú predávať najmä výrobky slovenských živnostníkov a podnikateľov.

Podporíme družstvá a v maximálnej možnej miere obnovíme rastlinnú a živočíšnu výrobu.

S okamžitou platnosťou zastavíme masívne výruby slovenských lesov pre účely biznisu a zavedieme tvrdé tresty za porušovanie tohto zákazu, ochránime strategické slovenské suroviny a prírodné zdroje.

Podporíme malé a stredné podniky, zrušíme daňové prázdniny a dotácie pre všetkých zahraničných investorov, ktorí nedodržiavajú zákony či zámerne tlačia mzdy smerom nadol.

V maximálnej možnej miere znížime daňovo-odvodové zaťaženie pre živnostníkov a malých a stredných podnikateľov.

Spustíme diverzifikáciu ekonomiky s cieľom zníženia závislosti slovenskej ekonomiky výlučne na automobilovom priemysle.

Zasiahneme proti mimovládnym organizáciám, ktoré robia podvratnú činnosť, zastavíme im financovanie zo štátneho rozpočtu a v prípade nedodržiavania zákona ich vykážeme z územia Slovenskej republiky.

Konečne zavedieme hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť politikov a verejných činiteľov. Budeme tvrdo postupovať proti korupcii, daňovým a iným ekonomickým trestným činom.

Zariadime, aby povinné zdravotné odvody Slovákov putovali len do štátnej zdravotnej poisťovne.

Podporíme mladé rodiny výstavbou nových bytov, bezúročnými štátnymi pôžičkami a zvýšenými príspevkami na každé narodené dieťa.

Ochránime naše deti pred zhubným vplyvom liberalizmu a vymývaním mozgov na školách, zakážeme vstup politikov a členov mimovládnych organizácií do škôl.

Zrušíme súkromných exekútorov a DPH na exekúcie, exekúcie budú môcť vykonávať len štátni exekútori.

Zabezpečíme, aby výška minimálneho dôchodku a minimálnej mzdy bola na takej úrovni, aby naši dôchodcovia a pracujúci dôstojne žili a nie živorili.

Dostaviame diaľnice a v čo najväčšej možnej miere zrekonštruujeme dopravnú infraštruktúru, prioritou bude dostavanie úsekov diaľnice D1 a spojenie západu našej vlasti s východom.

Zabezpečíme, aby našej krajine nikto nevnútil akýkoľvek zákon pretláčajúci prerozdeľovanie migrantov a nevzal suverenitu v azylovej oblasti.

Odmietneme akékoľvek snahy o centralizáciu a hlbšiu integráciu v rámci EÚ a budeme rozvíjať spoluprácu v rámci V4 s cieľom efektívnejšieho odolávania tlakom a diktátu Bruselu.

Zabezpečíme, aby SR neprišla už ani o kúsok svojej suverenity a vynaložíme maximálne úsilie na prinavrátenie čo najviac kompetencií z Bruselu domov.

Do diskusie sa zapojil aj Martin Bago, regionálny zástupca SHO pre okres Topoľčany.

Určite sa pýtate: A kde na to vezmú peniaze? Odpovedáme: V našom štáte je dosť peňazí, ale zle sa s nimi hospodári a súčasná štandardná mafia, ktorá nám dočasne vládne veľkú časť verejných financií aj rozkradne v súlade so zákonom. O spôsobe ako zabezpečíme financovanie našich opatrení vás budeme informovať po 26. októbri, kedy vám predstavíme volebný program Slovenského Hnutia Obrody.

Ale dovtedy niekoľko faktov na zamyslenie. Viete, čo čaká Slovákov, ak si väčšina voličov neuvedomí hroziace nebezpečenstvo a moc v našom štáte prevezmú liberáli?

Privatizácia všetkých zostávajúcich štátnych podnikov a nemocníc.

Privatizácia Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ďalšie zdražovanie potravín a ešte väčšie otvorenie trhu pre potravinový odpad a nezdravé geneticky modifikované produkty zo Západu.

Privatizácia vodných zdrojov a rozpredanie slovenskej pôdy.

Zrušenie zastropovania dôchodkového veku a predĺženie veku odchodu do dôchodku.

Zrušenie minimálnej mzdy a liberalizácia mzdovej politiky.

Ďalšie zdražovanie cien energií.

Zvýšenie DPH u vybraných produktov ako napríklad jedlo, lieky …

Zrušenie stravného, preplácania „P-éčiek“ či rekreačných poukazov pre zamestnancov.

Liberalizácia školstva a zintenzívnenie vymývanie mozgov deťom na školách.

Odovzdanie kompetencií a slovenskej suverenity do Bruselu.

Zriadenie amerických vojenských základní na našom území.

Legalizácia sobášov osôb rovnakého pohlavia, adopcií detí pármi rovnakého pohlavia.

Prijatie Istanbulského dohovoru a pretlačenie gender ideológie medzi deti do škôl.

Pokusy o normalizáciu pedofílie a najrôznejších sexuálnych deviácií.

A ako bonus prijatie pár stoviek až tisícok nelegálnych migrantov.

S prejavom vystúpil aj Róbert Švec, predseda nášho hnutia.

Slovensko má tak v nastávajúcich parlamentných voľbách možnosť voliť proslovenskú politickú alternatívu – Slovenské Hnutie Obrody, ktorého hlavnými prioritami sú zachovanie štátnej suverenity, súčasnej podoby slovenskej spoločnosti, tradičných morálnych, etických a rodinných hodnôt, ochrana národa, jeho identity, kultúry, zvykov a tradícii a hlavne ochrana a pomoc jeho občanom! A to ako v sociálnej, zdravotnej, bezpečnostnej, právnej či kultúrnej oblasti. Pretože inak čaká Slovensko rovnaký, ba po prípadnom uchopení moci liberálmi ešte väčší marazmus ako prežíva dnes, pretože dané kruhy sú okrem pokračovania v súčasných korupčných praktikách štandardných politikov pripravené súčasnú spoločnosť ešte aj zliberalizovať a štát rozpredať a zapredať zahraničiu.

Reč je nielen o ďalších zbesilých privatizáciách a rozkrádačkách či „reformách“, rozumej likvidácii základných zákonov ochraňujúcich občanov, ale aj o zriadení amerických základní na našom území a prijatí nových promigračných a genderových paktov, ktoré sa zahraničným liberálnym kruhom doposiaľ do našej legislatívy nepodarilo pretlačiť.

A to by malo byť výstrahou pre každého občana, ktorému aspoň minimálne záleží na Slovensku, slovenskom národe a súčasnej podobe slovenskej spoločnosti.

——————————

Prečítajte si tiež: Ministerstvo vnútra SR: Slovenské Hnutie Obrody je zaregistrované ako politické hnutie 

——————————

Členovia Slovenského Hnutia Obrody, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia v obci Jazernica.

Naše dievčatá z okresu Martin pripravili pre účastníkov stretnutia aj sladké prekvapenie. Ďakujeme. 🙂

 

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds