Spolupráca. To je cesta budúcnosti. Svoje sily s naším hnutím spojilo ďalšie združenie

Dňa 31. júla sa v centrále Slovenského Hnutia Obrody v Nitre stretli zástupcovia troch subjektov: Štefan Polačik, podpredseda Slovenského Hnutia Obrody (SHO), Mário Šušek, predseda občianskeho združenia Sloboda a priama demokracia (SPD) a Štefan Hronček, predseda občianskeho združenia Obnova poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky (OPPSSR).

Po vzájomnej diskusii, ktorá bola korektná a na veľmi dobrej odbornej úrovni zo strany Štefana Hrončeka, sme sa dohodli na spolupráci. Cieľom spolupráce, okrem iného, bude aj spoločný postup v nadchádzajúcich voľbách do NR SR.

Štefan Hronček: Naše stretnutie spočívalo v priateľskej atmosfére, kde sme si vysvetlili, čo je pre národ prvoradé a vnútropolitické záujmy nemôžu prevyšovať záujmy ľudu. Našou snahou bolo docieliť spoločnú reč ohľadom obnovy poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti. To sa nám aj na koniec podarilo. Som rád,  že Slovenské Hnutie Obrody sa podujalo na zjednotenie strán, hnutí, občianskych združení a chce postaviť kandidátku do volieb práve na základe spolupráce viacerých subjektov a aktivistov.

Slovenské Hnutie Obrody spája zodpovedné vlastenecké sily aj naďalej a pod svoje krídla berie aj odborníkov z rôznych oblastí. Občianske združenia OPPSSR, SPD, ART MATEHORN, občianski aktivisti, ako aj napríklad známy bloger Martin Bago, sú toho najlepším dôkazom.

Mário Šušek: Členovia a sympatizanti občianskeho združenia Sloboda a priama demokracia sú ochotní a aj pripravení v nastávajúcich parlamentných voľbách podporiť politické hnutie Slovenské Hnutie Obrody a majú záujem mať svojich zástupcov aj na kandidátnej listine Slovenského Hnutia Obrody vo voľbách do NR SR. Naše občianske združenie a politický subjekt Slovenské Hnutie Obrody ukázali, že komunikácia a aj spolupráca proslovenských síl je možná.

Jozef Maté: Som predsedom občianskeho združenia ART MATEHORN a bol som poverený našimi členmi, aby som ponúkol spoluprácu a podporu v najbližších voľbách do NR SR vášmu politickému hnutiu Slovenské Hnutie Obrody. Sme pripravení vás podporiť v politickom boji o budúcnosť Slovenskej republiky. Našu spoluprácu máme záujem aj po parlamentných voľbách naďalej prehlbovať.

Martin Bago: Po dlhom hľadaní, zvažovaní a rozhovoroch, som takých ľudí našiel. Sú nimi ľudia zo Slovenského Hnutia Obrody (SHO), ktoré pôsobí na slovenskej scéne už od roku 2004 ako občianske združenie venujúce sa vlasteneckým aktivitám a projektom rôzneho typu, a to od šírenia vlasteneckých myšlienok a pomoci sociálne slabým rodinám, cez ochranu prírody až po kultúrno-vzdelávacie činnosti (vydávanie novín Právo Národa). Príbeh SHO je teda dlhý, plný vlasteneckých, sociálnych a ekologických aktivít a najmä ide o skutočnú zmenu zdola, pretože SHO sa dlhé roky vyvíja, pomáha ľuďom a rozširuje vlastenecké povedomie najmä v regiónoch. Rozhodol som sa hrdým a čestným vlastencom zo Slovenského Hnutia Obrody v ich boji za Slovensko, slovenský národ, jeho suverenitu, kultúru, zvyky, tradície a tradičné kresťanské, morálne, etické a rodinné hodnoty pomôcť!

„Slovenské Hnutie Obrody, už pred prezidentskými voľbami nastúpilo na cestu, v ktorej chce pokračovať. Aktívne komunikovať s každým zodpovedným vlastencom a organizáciou, ktorí o takúto komunikáciu prejavia záujem. Kandidátna listina nášho politického hnutia vo voľbách do NR SR bude otvorenou kandidátnou listinou, t.j. nebudú na nej iba členov politického subjektu Slovenské Hnutie Obrody, ale aj aktivisti z regiónov Slovenska a aj zástupcovia občianskych iniciatív, poprípade politických subjektov, ktoré prejavia záujem o spoločný postup vo voľbách do NR SR,“ konštatuje Róbert Švec, predseda Slovenského Hnutia Obrody.

Mário Šušek a Štefan Hronček.

Známy bloger Martin Bago.

Štefan Polačik a Štefan Hronček.

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds