Bloger Martin Bago: Svoje sily spojím s SHO. Sú to správni ľudia na správnom mieste

Milí priatelia, po všetkom tom, čo sa na Slovensku v posledných rokoch deje, som dlho uvažoval nad tým ako môžem okrem pravdivého informovania verejnosti a zverejňovania dôležitých, často zámerne nezverejňovaných a utajovaných vecí a udalostí, na ktoré sa snažím vo svojich článkoch a blogoch dlhodobo poukazovať, aj iným spôsobom pomôcť Slovensku a Slovákom. Dlho som zvažoval, ako by mala vyzerať tá najvhodnejšia forma a keďže sám človek veľa „vody nenamúti“, samozrejme aj to, ako by mal vyzerať ten najvhodnejší kolektív ľudí. Ľudí, ktorí sú mi názorovo a ľudsky najbližšie, ktorí kráčajú podobnou cestou ako ja a s ktorými sa bude dať na úrovni a priateľsky spolupracovať.

Nakoniec, po dlhom hľadaní, zvažovaní a rozhovoroch, som takých ľudí našiel. Sú nimi ľudia zo Slovenského Hnutia Obrody (SHO), ktoré pôsobí na slovenskej scéne už od roku 2004 (teda 15 rokov) ako občianske združenie venujúce sa vlasteneckým aktivitám a projektom rôzneho typu, a to od šírenia vlasteneckých myšlienok a pomoci sociálne slabým rodinám, cez ochranu prírody až po kultúrno-vzdelávacie činnosti (vydávanie novín Právo Národa). Príbeh SHO je teda dlhý, plný vlasteneckých, sociálnych a ekologických aktivít a najmä ide o skutočnú zmenu zdola, pretože SHO sa dlhé roky vyvíja, pomáha ľuďom a rozširuje vlastenecké povedomie najmä v regiónoch.

Martin Bago: Rozhodol som sa hrdým a čestným vlastencom zo Slovenského Hnutia Obrody v ich boji za Slovensko, slovenský národ, jeho suverenitu, kultúru, zvyky, tradície a tradičné kresťanské, morálne, etické a rodinné hodnoty pomôcť!

V máji sa Slovenské Hnutie Obrody stalo oficiálne politickým hnutím a ako politický subjekt je spoločne s tímom ľudí, ktorí sa neustále rozrastá, pripravené ponúknuť Slovensku a jeho občanom bez rozdielu alternatívu voči tzv. štandardným stranám. Čo na SHO a jeho vedení oceňujem je aj fakt, že sú otvorení rokovaniam so všetkými pronárodnými a kresťanskými subjektmi s cieľom spájania národných síl a rovnako to, že ponúkajú otvorenú kandidátku, t.j. kandidátku, na ktorej môžu byť aj zástupcovia ďalších vlasteneckých subjektov, resp. všetci ľudia a odborníci so silným národným cítením, ktorí o také niečo prejavia záujem.

A keďže žijeme v časoch, kedy sa tzv. starých politikov snažia nahradiť (staro)nové tváre z tzv. „novej generácie politikov“, resp. jednu – finančnú oligarchiu sa snaží nahradiť nová – digitálna a mediálna oligarchia (a ako inak opäť nabitá peniazmi), ešte inak a zjednodušenejšie povedané domácich korupčníkov sa snažia nahradiť noví zapredaní ultraliberálni jedinci pripravení Slovensko a jeho suverenitu odovzdať do rúk neoliberálnym silám z Bruselu a Washingtonu, rozhodol som sa hrdým a čestným vlastencom zo Slovenského Hnutia Obrody v ich boji za Slovensko, slovenský národ, jeho suverenitu, kultúru, zvyky, tradície a tradičné kresťanské, morálne, etické a rodinné hodnoty pomôcť!

Na to, čo sa na Slovensku a v EU v súčasnosti deje, sa totiž už nedá len pasívne prizerať. Rovnako už tiež nestačí len aktívne šíriť pravdivé informácie prostredníctvom článkov, blogov a príspevkov (čo je samozrejme veľmi dôležité a s čím samozrejme neprestanem), ale treba aj reálne konať. Nastávajúce parlamentné voľby budú totiž pre Slovensko prelomové! Prelomové najmä tým, že SR sa po prvýkrát ocitá vo veľmi nebezpečnej situácii, kedy sa chystajú moc v štáte uchopiť antinárodné, ultraliberálne živly vydávajúce sa za „novú generáciu politikov“, „zmenu zdola“, „demokratickú opozíciu“ či „slušnosť“, čo pre nás Slovákov znamená priame ohrozenie súčasnej podoby Slovenskej republiky a celkovo celej spoločnosti!

A tomu sa budem snažiť spoločne s tímom ľudí zo SHO a ďalších subjektov a vlastencov, ktorí sa už k SHO pripojili (občianske združenie Sloboda a priama demokracia a umelecké združenie ART MATEHORN) a ešte pripoja, jednoznačne zabrániť! Samozrejme každý, kto má záujem úprimne pomôcť Slovensku a jeho občanom, je vítaný.

Ďakujem vám všetkým za vašu doterajšiu dôveru a v boji za naše krásne Slovensko pokračujeme ďalej.

Autor: Martin Bago

————————————————————————————-

Trieštenie národných síl na viaceré menšie subjekty je kontraproduktívne a v konečnom dôsledku len oslabuje vplyv zdravých síl v parlamente. Sila národa bude zjavná a účinná len vtedy, ak bude národ jednotný. Ak prúd energie vlastencov sa zjednotí do jedného bloku, ktorého mandát narastie úmerne k tomu, o čo menej bude oklieštený nezmyselným trieštením. A o to viac sa zvýši spoločenská sila zodpovedných vlastencov.

Prvé výsledky sme už dosiali. Svoje sily so Slovenským Hnutím Obrody už spojili aj občianske združenie Sloboda a priama demokracia a aj umelecké združenie ART MATEHORN.

Spoločne s vami sme nastúpili na cestu, ktorá zmení našu vlasť a zo Slovenska urobí lepšie miesto pre život Slovákov a všetkých lojálnych občanov našej vlasti, ktorí Slovenskú republiku považujú za svoj domov.

————————————————————————————–

 

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds