SHO odkazuje maďarským šovinistom: Máte smolu! Rudnay bol Slovák. A navždy aj zostane

Tento rok si pripomíname 200. výročie vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského biskupa a uhorského prímasa, človeka, ktorý okrem iného povedal: Slavus sum, et si in cathedra Petri forem, Slavus ero / Slovák som a keby som bol aj na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.

Pri tejto príležitosti sa Národná banka Slovenska rozhodla v novembri vydať pamätnú 10-eurovú mincu s touto špecifikáciou:

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená Katedrála Panny Márie a svätého Adalberta v Ostrihome. Pod ňou je v dvoch riadkoch faksimile podpisu arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Pod faksimile podpisu je názov štátu „SLOVENSKO“ a pod ním je letopočet „2019“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je pri pravom spodnom okraji zberateľskej euromince. Pod ňou sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“. Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét arcibiskupa Alexandra Rudnaya v ľavej časti doplnený znakom kardinála, za ktorého bol Alexander Rudnay vymenovaný v roku 1826. Pod znakom kardinála je v dvoch riadkoch meno a priezvisko „ALEXANDER RUDNAY“. Pod priezviskom je letopočet vymenovania Alexandra Rudnaya za arcibiskupa „1819“. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis „VYMENOVANIE ZA OSTRIHOMSKÉHO ARCIBISKUPA“.

————————

Prečítajte si tiež: Štúrovo 2019: Úloha splnená. Pamätník Ľudovíta Štúra odhalený

————————

Normálny človek (a nemusí byť vlastenec) si povie, že v poriadku, je to krásne gesto takto vzdať hold jednej z najvplyvnejších uhorských osobností slovenského pôvodu tej doby. Maďarskí šovinisti z internetového portálu s príznačným „proslovenským“ názvom FELVIDÉK.ma však, čuduj sa svetu, majú problém s nápisom „SLOVENSKO“ na minci. Okrem toho, že Rudnaya schizofrenicky stavajú na jednej za Maďara (Magyar), na strane druhej za „Hungarus-a“ (teda Uhra) a teda polemizujú nad jeho etnicitou, vyjadrujú pobúrenie aj nad tým, že si pridanie nápisu „SLOVENSKO“ vôbec NBS dovolila, lebo tak vraj tým Ostrihomskú baziliku umiestnili na Slovensko. Pritom však v skutočnosti ide o označenie krajiny emisie mince, teda, že bola vydaná na Slovensku v Kremnickej mincovni, ktorá je taktiež zaznamenaná skratkou MK (Mincovňa Kremnica).

To je tak, keď niekomu natoľko prekáža Slovensko a Slováci, a potom bezdôvodne kope do všetkého slovenského alebo nemaďarského. Priatelia, a to žijeme v 21. storočí! Mnohí si možno poviete, že čo sa tu zase rieši, keď máme iné spoločenské (naoko) dôležitejšie problémy. Alebo, že zámerne vyťahujeme tzv. „maďarskú kartu“ pred voľbami do NR SR. Nie, my nič nevyťahujeme, len upozorňujeme na to, ako si aj v roku 2019 pár maďarských šovinistických diletantov dovoľuje falšovať a ničiť našu spoločnú historickú pamäť. A to všetko za účelom dlhodobo manipulovať s verejnou mienkou nielen maďarskej menšiny na Slovensku.  

Nuž, milí šovinisti z dočasného plátku SMK, ktorá sa teraz nehanebne skrýva pod iniciatívu „spolupatričnosti“. Znovu sme vás načapali na hruškách. Ruky preč od uhorských osobností, akými bol aj Slovák (Uhor (Hungarus), Alexander Rudnay! Už ste sa nakradli dosť z našich spoločných slovensko-maďarsko-rusínsko-rumunsko-srbsko-rakúsko-chorvátsko-slovinských, teda uhorských dejín. Rudnaya vám nedáme. Prehryznite fakt, že Uhorsko (nie Maďarsko) bolo nielen mnohonárodnostné, ale aj to, že na jeho budovaní sa podieľali aj Slováci a iné nemaďarské národy. A teda aj v roku 2019 majú Slováci plné morálne právo na to, aby na svoje pamätné mince a iné pamätihodnosti umiestňovali aj objekty, ktoré síce neležia na území SR, ale sú úzko späté s jej históriou.

Akákoľvek deformácia uhorskej historickej pamäte nikdy neprospievala, neprospieva, ani nebude prospievať spoločnej vízii o silnej Vyšehradskej štvorke, a ani o dobrých susedských vzťahoch.

Autor článku Pavol Poprocký je člen predsedníctva SHO a kandidát do NR SR.

Zdroj obrázku: nbs.sk

 

Zdroj obrázku: nbs.sk

V roku 1822 Alexander Rudnay, ako arcibiskup a prímas Uhorska, začal budovať katedrálu v Ostrihome. Na jej stavbu prispel 800-tisíc forintmi. Zdroj fotky: Internet

Predstavitelia Slovenského Hnutia Obrody na nábreží Dunaja. V pozadí katedrála v Ostrihome.

————————–——

Staňte sa aj vy čitateľom novín Právo Národa.

Právo Národa sú noviny, ktoré vydáva občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody, cieľom ktorých je formou písaného slova upevňovať vlastenectvo, zdravé hodnoty a ochraňovať slovenskú štátnosť. Prvé číslo našich novín vyšlo 18. apríla 2001. Ak máte záujem stať sa čitateľom nášho dvojmesačníka, kontaktujte nás na pn@sho.sk alebo vyplňte formulár a naše noviny budete dostávať pravidelne prostredníctvom Slovenskej pošty.

————————–——

Podporte nás

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obrody od začiatku svojej činnosti stojí pevne na pozíciách slovenskej štátnosti a objektívnej pravdy. A tak tomu bude aj naďalej. ALE... Aby sme mohli rozšíriť komunitu uvedomelých ľudí slovenských, tak na to potrebujeme aj vašu pomoc.


This will close in 0 seconds